Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

„Шукадева Госвами каза: „О, Махараджа Парикшит, когато цар Рахугана ругаеше възвишения предан Джада Бхарата с груби думи, този умиротворен и свят човек ги изтърпя до една и отвърна подобаващо. Незнанието се дължи на телесното схващане, а Джада Бхарата не бе засегнат от подобни лъжливи концепции. От естествено смирение той никога не се считаше за велик предан и бе съгласен да изстрада резултатите от миналата си карма. Досущ като обикновен човек Джада Бхарата считаше, че носейки паланкина, унищожава последиците на предишните си злодеяния. Разсъждавайки по такъв начин, той отново продължи да носи паланкина както преди.

Шукадева Госвами продължи: „О, най-добър от династията Панду (Махараджа Парикшит), царят на Синдху и Саувира (Махараджа Рахугана) имаше голяма вяра в разговорите за Абсолютната Истина. Квалифициран по такъв начин, той чу от Джада Бхарата онова философско представяне, което бе потвърдено във всички писания за процеса на мистичната йога и което охлабва възела в сърцето. По такъв начин материалното му разбиране за себе си като цар бе унищожено. Той на мига слезе от своя паланкин и се просна на земята с глава в лотосовите нозе на Джада Бхарата, за да може да бъде извинен за оскърбителните си думи срещу великия брамин. След това започна да се моли по следния начин.”[1]

Тук ще спрем засега – на най-интересния и вълнуващ момент. Какво ли ще каже царят? Това е драматургия – да се поддържа вниманието живо. Но мисля, че тук получаваме много добър пример. Когато и да чуем добро учение – нека го приемем. Трябва да бъдете умни. Препоръчва се също, ако видите бучка злато в купчина с боклук, да вземете златото. Не гледайте боклука, вземете златото. По същия начин, понякога ние сме така да се каже в издигната позиция, и неочаквано получаваме добро учение. Бъдете готови да го приемете. Тук царят бил готов веднага да изостави позицията си и макар в началото да искал да накаже слугата за неподчинението му, веднага щом разбрал: „чакай малко, това не е просто някакъв глупав носач, а себеосъзнат брамин”, той незабавно станал много смирен. Така че заради някакви обстоятелства, заради някакви въздействия, заради гуните, заради миналата си карма, може да допускаме грешки. Не разбираме нито своята позиция, нито позицията на другите. Обаче веднага щом осъзнаем: „Направих нещо нередно”, нека го поправим. И препоръката е поправката да става на същото ниво, на което е допусната грешката. Ако сте оскърбили или критикували някого в ума си, в мислите си, просто поправете това с добри мисли. Ако сте обидили някого с думи, моля ви, извинете се с думи, изразете смирението си и помолете за прошка. А ако сте постъпили зле спрямо някого, стремете се да поправите това на нивото на действията. Мисля, че това е съвсем практично.

Ала колко ли грешни и неправилни действия сме извършвали през този живот?! Какво да говорим за грубите думи и за неконтролираните мисли! Скъпи мои, нима е възможно да компенсираме всички тези глупости? Едва ли. А какво да кажем за предишните си животи? Така че това е един безкраен списък. Какво да сторим тогава? Ние забравяме, но кармата никога не забравя. Как да компенсираме простъпките и греховете си? Ако пробваме едно по едно, или „око за око и зъб за зъб” – край няма да има. Ганди казва, че ако прилагаме това правило, много скоро ще се окажем в общество на слепи и беззъби хора. Тогава какъв е методът за изкупление на всички грешки и глупости, които сме допуснали? Това е смиреното отдаване на Върховния Бог. Защото Той не разследва откъде идвате, какво има зад вас, колко безразсъдства сте извършили. Той се интересува накъде сте се запътили. „Дали искаш да дойдеш при Мен? Аз ще ти дам очи.” Той казва на Арджуна: „Аз ще ти дам очите да Ме видиш.”[2] Той е способността у човека[3]. Така че това е начинът да се поправят всички възможни прегрешения, които сме допуснали. От днес насетне, мой скъпи Господи, аз съм Твой.

Казва се, че за да се изкупят греховете има множество различни праяшчитта, различни процеси. Но да се служи с вяра на духовния учител, който е много скъп на Кришна – това е най-добрият процес за пречистване, духовно извисяване и т.н. А междувременно трябва да запазваме съзнанието „Аз съм Брахман. Ахам брахмасми. Аз съм душа от духа”. Ако винаги оставате на това ниво, как можете да допускате грешки? Ако сте здраво стъпили на това ниво на съзнание, незабавно ще станете безгрешни, няма да създавате нито нова карма, нито грехове.

 

(следва продължение)

[1] Шримад Бхагаватам 5.10.14-15

[2] „Бхагавад Гита” 11.8

[3] „Бхагавад Гита” 7.8Leave a Reply