Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006)
Обикновено хората смятат, че любовта трябва да бъде безкористна, спокойна, даряваща свобода… Нали? Помните дефиницията на Апостол Павел: любовта е такава и такава, никога не се оплаква, предоставя свобода, смирена е… Съгласни ли сте? Съжалявам да го кажа, но това означава, че сте начинаещи в школата на любовта. Защото обсебващата любов е по-висша. Обсебващата любов е по-висша! Но тя трябва да бъде култивирана дълбоко в сърцето и да не се проявява навън.
И в един смисъл любовта на Бога към неговите създания, към душите, към нас, е такава любов, която ни дава свобода. “Искаш да ме напуснеш? Можеш да си вървиш.” Но дълбоко в сърцето Му, Неговата любов е обсебваща: “Скъпи мой, колко далеч беше ти! Колко дълго Ме накара да чакам! Аз загивах без теб…” Неговата обич е обсебваща. Кришна в крайна сметка също иска да се радва на компанията ви.
Веднъж това се случило във Вриндавана. Пастирчетата пасели кравите. Кришна също бил там и всички били щастливи и напълно удовлетворени, че са заедно със своя Бог, със скъпия си приятел. Те се отнасяли с Бога като с приятел. Не щеш ли, ново лице се появило във Вриндавана. Кришна отишъл при новодошлия и казал: “Добре дошъл у дома… Толкова се радвам, че дойде! Знам колко трудности си преживял…” и го прегърнал. От божествения досег новодошлият изгубил свяст, Кришна също припаднал.
Всички отдавнашни пастирчета били смаяни. “Как тъй!? Този новодошъл се радва на прегръдката на Кришна?! И какви са тези припадъци?! Той никога не припада с нас. И ние го прегръщаме, но нито ние губим свяст, нито Той.” Ала тогава Баларам дошъл на себе си, Той не бил чак толкова удивен. Приближил се и вдигнал Кришна. Тогава Кришна започнал да възславя Своя слуга: “Знам, че ти Ме търсеше. Прие всички трудности на материалния живот – милиони раждания на различни планети. Живот след живот ти търсеше Мен! А Аз толкова много жадувах за компанията ти. Така се радвам, че дойде!”
Какво ни казва тази история? Ако си нов, си още по-добре дошъл. Нека бъдем новодошли в Голока Вриндавана! Нека се втурнем натам всички заедно! И нека създадем малко грижи на гопалите… Защото Кришна чака именно вас.
Очевидно е, че Кришна ни е много скъп. Но знайте, че вие също сте скъпи на Кришна.


Comments are closed.