Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
prasad

(продължава от предишния петък)

 

Точка осма е съвсем практична: „Изкарвайте си прехраната по простичък начин”. Стремете се да решавате материалната страна на живота си семпло и лесно. Можем да приложим тук една много брутална материална идея – с малко вложения големи постижения. Защото не бива твърде много да си губим времето с материални занимания. И ако можете да получите нужните две шепи ориз на ден с минимални усилия, без да губите време – това е достатъчно. Ако са ви нужни по два килограма на ден, тогава трябва да работите по-здраво. А ако искате да вземете участие в служенето в храма на Джаганнатх, например, където всеки ден се поднася по тон и половина ориз, ще трябва да работите още повече. Но както и да е, заработвайте прехраната си по прост и лесен начин. Това означава също и да не преусложнявате живота си. Простотата е много близо до божествеността.

Точка номер девет: „Спазвайте поста Екадаши”. Кога е следващото Екадаши? В събота; така че това е добра възможност да се заемете с тази практика, ако някой все още не я практикува. Постенето е много здравословно, а постенето на Екадаши е и много духовно. Това е ден, в който се чества победата на Вишну над илюзията. И така, ако следвате тази практика, можете да пречистите тялото си и душата ви може да бъде победоносна.

И точка номер десет: „Почитайте свещените дървета, кравите, брахманите и ваишнавите.” Мисля, че това е очевидно – трябва да почитаме всички святи и свещени обекти и живи същества наоколо си. И така, ако погледнете отново този списък с десет заръки, първите пет коя тема засягат?

Отговор: Духовния учител.

Свами Тиртха: Правилно. А защо? Защото е важно. Затова е и най-отпред. Добре, може би имате някакви въпроси?

Парамананда: Имам въпрос относно миенето на пода. Наскоро се натъкнах на една интересна история: в Гаудия Матх имало преданоотдаден, който служел на учителя си по съвършен начин, и след като всички приемели прасадам в храма, бхактите не чакали за остатъците от прасадама на гуру, а искали да получат остатъци именно от този предан. Този подход подобаващ и приемлив ли е във всички сфери на служенето към Шри Гуру – да се търсят благословиите на онези, които са били благословени от гуру?

Свами Тиртха: Това е системата парампара. Разбира се, сега говорим на кодиран език. Защото въпросът ти е: „Ако приема прасадам от някой бхакта ще получа ли крипа?” И отговорът е: „Да, това е системата парампара!” За странични хора е малко странно: „За какво въобще си говорят?” Точно както веднъж една много добра наша приятелка започнала работа в работилницата за свещи на преданите и те я попитали: „Искаш ли да приемеш прасадам преди арати, или предпочиташ след арати?” А тя казала: „Не знам какво е това, но нищо не искам!” Може би е било Екадаши, защото си останала гладна.

Все пак, ако искаме да помогнем на хората да разберат нашите въпроси и отговори – това, което ти спомена, е нещо много важно, защото с остатъците от храната у вас преминават и качествата. Ако приемате остатъците на някой висшестоящ, неговите качества ще се прехвърлят върху вас. Разбира се, ако приемате остатъците на някой по-нисш или греховен човек, тези качества също ще ви споходят. Това е трансфер на енергия. Получавайки остатъците от храната, има обмен на енергия. И наистина, в златните времена на Гаудия Матх се е случвало бхактите да не чакат да получат трохите, останали от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, но от Бхакти Виласа Тиртха Махарадж, ако не греша. Защо? Защото той служел толкова съвършено на техния учител, че всички искали да следват неговия пример. Така че да, това се случва. И ако следваме добрия пример на другите, това прехвърляне на енергия може да ни споходи.

Въпрос: Какво означава „пречистени чувства”? Бе споменато, че трябва да пречистим всичките си чувства.

Свами Тиртха: Да пречистиш чувствата си означава да пречистиш чувствата си.

Въпрос: От какво?

Свами Тиртха: От себичност, от изкривявания, от материални наклонности. И да се стремиш да посветиш и свържеш всичко с божественото. Кришна-сурия-сама; мая хая адхикара Кришна е като слънцето, илюзията е като тъмнината. И тази тъмнина може да покрие с мрачината си чувствата ни. Така че да пречистим чувствата си значи да ги фокусираме, давайки всичко на Върховния.

 

(следва продължение)

 

 

 Leave a Reply