Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
pada

Обсъждаме Седемнадесета Глава на „Бхагавад Гита”, описваща видовете вяра. В зависимост от основните въздействия на материалната природа, хората развиват вярата си. Тези въздействия са масата, енергията и светлината.

“Яджанте саттвика деван якшаса-ракшаси раджах претан бхута-ганамс чанйе яджанте тамаса джанахХората в гуната на доброто обожават полубоговете; тези в гуната на страстта обожават демоните; а тези в гуната на невежеството обожават призраци и духове.”[1]

Виждаме различните цели на различните видове вяра. Тези три различни категории са ниско ниво, средно и най-добро качество. Онези, които се влияят от по-низшите енергии, ще отидат надолу; които са под посредствен контрол остават на същото ниво; а тези, които са под властта на по-висшето, се въздигат. В зависимост от тези въздействия ще откриете обекта на своята вяра.

Първите са саттвика – онези, които попадат под влиянието на саттва – те ще обожават девите. Какво означава дева? Оригиналното значение идва от „див”, което значи „сияен”. Така че дева е личност, която сияе. Тези, които принадлежат на светлината, ще обожават тези, които принадлежат на светлината – същата природа. Тези, които са енергични, ще обожават средната класа.

Ямуна: Демоните?

Тиртха Махарадж: Демони, да – тези якши и ракшаси са определен вид човешки същества, но играещи специфична роля. Якшите са нещо като магьосници, а ракшасите – човекоядци. Но са вид хора. А тези, които са под влияние на по-низшите енергии, обожават призраци и по-низши същества.

Как да определим обекта на своята вяра? Най-напред имате обект на вярата си, а след това започвате да го обожавате – това е очевидно в стиха. Такъв е основният подход. Обикновено обожаваме и почитаме нещо, което е по-висше от нас. Това означава, че ако сте под влияние на по-низшите енергии, ще се обръщате към призраците, но към по-високопоставените от вас. Обикновено не считаме призрака за кой знае колко възвишено същество, но ако обожавате призраци, значи се поставяте по-ниско от тях. Ако обожавате полубоговете, поставяте и тях над себе си. А ако обожавате човешките същества, значи избирате обекти на същото ниво като вас. Култът към звездите е раджастичен сам по себе си. Тук, в „Гита” той е наречен „почитане на великани”. Но в наши дни му казват „политика” или „Холивуд” или „Боливуд” – същото нещо се практикува, обожание на човешки същества. Само грубото проявление се променя, същината е еднаква. Но методът е един и същ: обожание. Обожание на по-ниско ниво, обожание на средно ниво, обожание на по-висше ниво. Един и същи инструмент се използва за различни цели.

Затова трябва да използваме ума си, избирайки обекта на своята вяра. Ако посветим вярата си на някаква глупост, може да сме много убедени в нея, но вложим ли вярата си в нещо истинско, в нещо божествено, тогава божествените качества ще се прехвърлят върху нас. Качествата на обекта на поклонение преминават върху поклонника. Така че ако обожавате демони, ще станете демонични по начин на мислене. Ако обожавате хора, тогава оставате на същото ниво. Ако като обожавате Бога, тогава божествени качества ще преминат във вас.

Да вземем някои примери. Сигурен съм, че сте виждали хора, които много обичат кучетата си. Кой е обожаващият? Това е собственикът. А кой е обектът на обожание? Това е кучето. И виждате, че качествата на кучето се прехвърлят върху собственика. Дори понякога физическата форма на лицето наподобява обекта на обожание.

Един от нашите приятели бхакти срещнал някакъв човек във влака и си помислил: “Хей, този човек прилича на кокошка!” А след известно време този човек започнал да чете някакъв вестник, специализиран върху отглеждането на тези дребни животинки – как се развъждат, как се продават. Така че начинът ви на мислене и вашето обожание действително оказват влияние върху вас.

Или, ако обожавате филмовите звезди – няма да станете филмова звезда, но можете да платите милиони долари за една ръкавичка на звездата. Можете да правите всички глупости, които те вършат. Защото всички тези качества ще се пренесат върху фена.

Но ако обожавате Върховния Бог, божествените качества ще се пренесат върху поклонника. И така, изберете кой е обектът на вашето обожание – по-низшите създания, някои човешки същества или божествеността. Защото резултатът ще бъде съответстващ.

Виждали ли сте божествени качества да се проявяват у някого? Много рядко. Причината за това може да е двойна. Може обектът да не е бил божествен. Или може процесът да е бил неправилен. Затова трябва много внимателно да подбираме в това отношение – да определим обекта, целта и да уточним метода.[1] Бхагавад Гита 17.4Leave a Reply