Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
В молитвите в началото на “Бхагавад Гита” се казва: “ванде’хам шри гурун…”. Най-напред молитвата “ом агяна” се отнася до духовния учител като цяло. “Гурун” е в множествено число. Това означава не само един, аз имам много учители. Така че поднасям почитанията си на всички, които са мои учители. Затова се казва, че не можеш да постигнеш съвършенство, следвайки само един учител. Съгласни ли сте?

Крипадхам: Не. Изобщо не съм съгласен.

Тиртха Махарадж: Защо не?

Крипадхам: Защото е трудно да се посветиш на много хора, по-лесно е да се отдадеш на един човек, да насочиш любовта си към един. Винаги има един, на когото си по-посветен, отколкото на останалите.

Тиртха Махарадж: Това е пристрастност, фанатично е!

Крипадхам: Да, така е.

Тиртха Махарадж: Радикално фанатично! Но ако разгледаме този въпрос, дали трябва да следваме един човек или мнозина, какво е вашето мнение – един или много?

Манохари: Един.

Дани: Мисля, че всъщност приемаме съвети и знание от много хора, тъй като те ни дават различни гледни точки, но в крайна сметка в повечето случаи имаме един главен авторитет, който обединява и обяснява всички тези различни гледни точки в една простичка перспектива.

Парамананда: Мисля, че следваме много, докато не намерим единствения.

Дамодар: Мислех си за принципа “един за всички, всички за един”. Може би някаква комбинация между двете.

Прана Кришна: Един.

Тиртха Махарадж: Това тук е една радикална група!

Яшода: Моето усещане е близко до това на Дани. Ние следваме Шри Гуру, но в образа на конкретен човек.

Драги: Мисля, че имаме един гуру.

Деванатх: Много.

Премананда: Моята версия е, че божията любов може да достигне до нас чрез всяка душа, но спасителят е един.

Према-лата: Не мога да кажа нищо повече след това.

Тиртха Махарадж: Трябва да стигнем до някакво съгласие, макар всички да изразиха свои лични, частни мнения. Но истинското виждане е да имаме една обединена хармония. И всъщност, следвайки един, ще следваме многото, а следвайки многото, ще следваме един. Защото дори да се съсредоточите върху собствения си духовен учител като личност, по този начин ще следвате цялата парампара, цялата линия от учители в традицията. Така в един човек ще откриете многото. А ако следвате съветите, ученията и мъдростта на мнозина съвършени люде, в тях ще намерите единния, обединяващ, основен принцип, а именно функцията на Кришна като гуру. Шрила Шридхара Махарадж описва това изключително дълбоко – по какъв начин този божествен принцип се докосва до човешките същества. Затова в единия трябва да обожаваме многото, а в многото да обожаваме единия. Такова е цялостното виждане. Това е синтез. Защото докато имаме само една теза, ще срещнем и антитеза. Живеем в свят на двойствености, но за да преодолеем двойственостите, трябва да стигнем до нивото на синтеза.

Въпрос на Премананда: Дали бихте могли да коментирате едно изказване, което чух. Обсъждаше се разликата между шикша-гуру и дикша-гуру. И се казваше, че шикша-гуру е човекът, който ще ти рече: “Виж, моето момче, там на ъгъла има магазин, в него се продава хляб. Иди и си купи.” А дикша-гуру ще ти каже същото, но ще ти даде и парите да си го купиш.

Тиртха Махарадж: Наистина ли?! Боже мой! Загазил съм! И…?

Премананда: По този начин беше обяснена разликата между двата вида гуру на човек, който не знае и не е чувал какво е единият, какво е другият. Ако бихте искали да коментирате.

Тиртха Махарадж: Е, това е много хубаво обяснение. Не го знаех. Да бях знаел…

Като елементарно разбиране това би могло да помогне на хората. Но всъщност гуру принципът е един. И много. Единият се проявява под множество форми. А множеството различни форми са фокусирани в една есенциална точка. Затова не можем всъщност да кажем, че един гуру е по-добър или по-важен от друг. Защото от тази гледна точка трябва да казваме и да разбираме, че гуру е един, че това е божествен принцип, божествена помощ, която ни се протяга. И за някои дикша-гуру е най-важният. За други шикша-гуру е по-важен. За някой нама-гуру е важен, за друг мантра-гуру е важен. За трети санняс-гуру е важен. За следващия пък раса-гуру е важен. Има толкова много гуру! Толкова много учители имаме! Но както един от вас спомена, спасителят е един. Онзи специален човек, чрез който до нас достига най-голямо вдъхновение – той е нашият спасител. И той може да е всеки един от тези видове гуру. Някои казват, че дори умът ти може да бъде твой гуру. И мнозина следват тази парампара. Ала най-напред умът трябва да бъде пречистен, пък след това може да ти бъде съветник. Така че на практика ако имаме това виждане и изпитваме нуждата да получим съвет – няма ограничение за това. Ще намерите съвет според вкуса си. Но Кришна не зависи нито от дикша, нито от шикша. Той може да ти даде дикша чрез шикша и шикша чрез дикша – може да направи каквото си поиска. Той не е ограничен. Нашето разбиране е ограничено, но Той не е ограничен.

 Leave a Reply