Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Трябва да забележим кое служене ни кара да вървим напред, но дори още по-важно от това е кое служене е скъпо на Кришна. Нещо може да е привлекателно за мен, но дали е привлекателно за Кришна – това е главният въпрос.

През предстоящите години, скъпи бащи и майки, възпитавайте децата си така, че да бъдат честни и благонадеждни хора, както и добри бхакти. Не бива да забравяме това минимум двадесетгодишно задължение. След това ще видите как ви се отплаща вложеното. Доколко вашата посветеност е пуснала корен в сърцата на децата ви. Моля ви, споделяйте с останалите онова, което сте проумели и усетили. Ако има някакъв опит, има и какво да се сподели. Изучавайте писанията и се стремете дълбоко да почувствате, че те са пряко обожание на Божествената Двойка и че едно подобно жертвоприношение също е посветено директно на Тях. Грижете се да подобрявате личния си живот, но освен това подпомагайте и развитието на мисията. И не си мислете, че нещата са прекалено сложни. Ако самите вие станете малко по-добри бхакти, малко по-щастливи хора, това е голям принос. Духовното единство носи невероятна сила, която помага да се избегне дисхармонията. Можете да допринесете и с някаква практическа работа.

Винаги трябва да мислим за следващото поколение, което идва след нас. Давайте на новите преданоотдадени същото, което сте получили самите вие – същото внимание, същото щастие, същото служене, което са ви дарили другите бхакти. Съхранявайте постигнатото и го умножавайте. Ако сте посели някакво семе, то ще даде плодовете си след време. Оценявайте всички резултати, колкото и малки и незначителни да ви се струват, понеже те са дадени от Кришна. Трябва да сме способни да споделяме щастието от божественото служене с другите. Подпомагайте напредъка на останалите – това ще ви донесе истинско удовлетворение. Аз съм заедно с вас в служба на красотата и любовта.

И бих искал да благодаря на всички ви за вашето служене през всички тези години. Вие вършите велики неща. Илюзията е много привлекателна и е способна напълно да погълне своите слуги. Затова е истинско чудо ако някой иска да се измъкне от очарованието й и да вземе решението: „Аз искам да посветя живота си на божествено служене.” Обикновено задължението на духовния учител не е да казва мили, добри думи за бхактите. При все това трябва да знаете, че вашите духовни братя и сестри много високо ви ценят. Те виждат във вас пример. И още нещо трябва да ви кажа, този път като приятел: че вашият духовен учител много ви обича. Софийското настроение е толкова важно за бхактите в Унгария, че те го ценят като най-висшата, най-пламенна същина. Някой ви закриля от всички лоши влияния.

 Leave a Reply