Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
”Човек, който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен, никога няма да
остане без Мен, нито пък аз някога ще го изоставя.” *

Някои хора казват, че „Бхагавад Гита” е изговорена от Васудева Кришна. А Васудева Кришна изобщо не говори за връзката раса . Тъй като Васудева означава „ниво на съзнание, всеведущ”. Също представя и вътрешното съзнание на хората. Ала този стих, тъкмо на обратно, е много съкровен. И е двупосочен; не само едностранно: “Вие мислите винаги за Мен.” Кришна казва: “Аз също винаги мисля за вас.”

Понякога възниква въпросът: добър ли е Господ? Можете ли да ми докажете дали Бог е добър или не? Аз не мога! Но Той може. Защото казва: “Ако мислите за Мен, Аз винаги ще мисля за вас.” Това е досущ като духовен бизнес. “Вие давате и Аз също давам.” И двете страни са готови да дадат. И разбира се, след като са дали, те са щастливи и да получат в замяна.

За такъв човек (който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен) Аз никога не съм изгубен, нито той е изгубен за Мен.” В това има дълбока връзка. Понякога ние не виждаме Кришна. Изгубваме Го. Ала Той е по-добър от нас, понеже никога не ни губи. “Докато мъкнех сърцето си, натежало от тъга, ненадейно Бог дойде и ме прегърна.” Така че помощта идва, когато е нужна. И ако усещате: “Сега имам някакъв напредък, Кришна дойде по-близо до мен,” тогава всъщност просто сте отворили очите си. Кришна бездруго винаги е стоял до вас. Именно това трябва да осъзнаем, че Той е винаги готов. Затова никога не сте изгубени за Него. Но ние също трябва от своя страна да се усъвършенстваме, за да не губим и ние никога
Кришна. Това е връзка на раса. Тя не е просто теория, но се основава на бхакти. Ако обичате някого, всичко ще ви кара да си спомняте този човек, всичко ви напомня за него. Ако обичате Кришна, всичко ще ви напомня за Него.

* „Бхагавад Гита” 6.30Leave a Reply