Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Човешкият ум, задържащ се върху обектите на сетивата, се привързва към тях. По същия начин и умът на онзи, който е зает в съзерцание на Мен, ще потъва единствено в Мен.”[1] Това е съвсем практично. Ако си мислите за храна, ще си намерите храна, нали? Ако медитирате върху Бога, в крайна сметка ще Го срещнете. Дори ако медитирате върху своите лични демони, ще ги срещнете. Способни сте да олицетворите страховете си или каквото и да било, и рано или късно заставате срещу тях. Но ако се посветим на Кришна, надяваме се, че ще срещнем и Него. Затова, изоставяйки мисълта за нереалните и безсмислени светски обекти, сякаш са видени насън или във фантазията, съсредоточи ума си, пречистен чрез преданост към Мен, единствено върху Мен. Избягвайки отдалеч компанията на жени, също както и на мъже, които се наслаждават на женска компания, овладял ума си, човек трябва да седне на безопасно и усамотено място, и с внимание да мисли за Мен. Няма по-голямо страдание и по-голямо оплитане от тези, които възникват в резултат на привързаността към компанията на жени, както и на мъже, наслаждаващи се на женска компания.”[2]

Дамите може да се почувстват обидени от това: защо духовно практикуващият трябва да избягва компанията на жени? Но всъщност това касае компанията на светски жени. Касае също и компанията на такива мъже, които са омотани от светската илюзия на половете. В крайна сметка ние не сме нито мъже нито жени. Така че ако има някаква критика по отношение на жените или мъжете, тя не ви засяга, защото вие сте духовни души, нали? Аз съм атман. Обаче ако се обиждате: “Защо използват такива остри думи за жените?!” това означава, че сте в телесно съзнание, че се отъждествявате с жена. При всички случаи трябва да положим голямо старание да достигнем до нивото на духовното, а не на телесното отъждествяване. Но Кришна казва в “Бхагавад Гита”, че практиката и отречението ще донесат резултат. Така че ако постоянстваме в духовните си практики, а също и ако практикуваме отречение, ще бъдем благословени с резултатите.[1] “Шримад Бхагаватам” 11.14.27

[2] “Шримад Бхагаватам” 11.14.28-30Leave a Reply