Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Някои мистици твърдят, че има седем нива на човешко съществуване…. Да говорим за първото, второто и третото. Това е елементарното ниво – всъщност налице е човешки облик, но липсва човешко съзнание. Много базисно ниво, действащо единствено под влиянието на гуните; неспособност да се приложат талантите, които са дарени – съзнанието е почти скрито, използва се за неправилни цели. Стъпка по стъпка можем да достигаме до все по и по-висши нива на съществуване. Да осъзнаваме екзистенциална си природа по по-конкретен, по-точен начин. Съвършенството на човешкия принцип, на джива-таттва е познато на индийската традиция. Бог Исус се споменава като най-висшият сред човешките – т.нар. „човешки” – божествени същества. Това е много висше ниво. Той е способен да използва всички дарби, които са дадени на людете. Според нашата традиция, това е Бог Брахма, първото живо същества във вселената. Той притежава всички човешки качества, но до пълно съвършенство. Отвъд него е Шива, който е повече от човек, но по-малко от бог – по средата. Притежава много повече сила от людете, от най-добрите сред людете; но по-малко от Вишну или Нарайан. Така че това е дори още по-висше ниво.

Хората могат да притежават 50 качества от цялостната божествена картина – но в малки количества. Брахма притежава тези 50 качества в пълнота. Шива има 55. Нарайан има 60. Но Кришна притежава и 4 допълнителни. И това е основаната тема. Кои са специалните черти на Кришна, заради които го считаме за Върховния? Това са Неговите лила (забавления), Неговата рупа (форма), Неговата вену (флейта) и Неговата мадхурйа (красота). Това са четирите специални, специфични характеристики на Кришна. А Радхарани откликва на тези характеристики; Тя също притежава 4 качества, с които да ги възприеме. Казва се освен това, че ако някой предан се пречисти напълно, тогава всички божествени качества на Кришна могат да се проявят в неговата личност.

Това седмото ниво ли е? Или може би 108-то? Съвършенство за човешките същества означава да встъпят в забавленията на Кришна. Да се присъединят към играта Му. Това е върховното постижение на съществуването.Leave a Reply