Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 01.10.2017 сутрин, София)

Въпрос на Теджасвини: Често пъти правя грешки и не съм достатъчно мъдра да ги осъзная, не мога да проумея в какво точно е грешката ми и я повтарям отново и отново. Как можем да стигнем до нивото да разбираме къде са недостатъците ни?

Свами Тиртха: Слонът е считан за мъдро животно. Веднъж докато пътувах, видях в едно малко селце слонски череп, изсъхнал, пред една врата. Огромен череп! В такъв огромен череп трябва да има огромен мозък. Обаче го нямаше вече. Беше останал само черепът. Така че дори да имаме голям мозък, това не е достатъчно. Не е достатъчно не просто да осъзнаем грешките си и да не ги повтаряме отново, но и да извървим духовния път! Дори едно мъдро животно приключва с празен череп. Смъртта ще дойде. Всички ние също ще свършим с празни черепи. Така че не съдържанието на мозъка ни е това, което ще ни спаси. Нещо друго е.

Но ние сме в процес на учене. И обичайно, съжалявам да го кажа, сме толкова глупави, че не се учим дори от собствените си грешки. Защото в стари времена не е било нужно сам да преживяваш всичко; ако някой ти каже: „не прави това”, ти не го правиш. В днешно време обаче, както говорихме онзи ден, „авторитет” е мръсна дума –нещо, което трябва да се отхвърли, да се разруши, да се вдигне бунт срещу него. В стари времена ако някой авторитет каже: „Не така!” всички се съгласяват: „Добре, не така.”

Да ви дам един пример. Мисля, че се е случило през 30-те или 40-те – преди независимостта на Индия, един индийски политик с международно признание трябвало да посети някаква конференция в Англия. Но знаете, да се прекоси океана не е много благоприятно, затова той отишъл при майка си и казал: „Моля те, скъпа майко, дай ми твоите благословии да ида на тази конференция.” Обаче майката отвърнала: „Не, скъпи синко, не отивай!” И тогава международно признатият политик рекъл: „Добре, няма да ходя.” Това е авторитет, скъпи мои! Щом майката казва: „Не!”, синът приема: „Добре, съгласен съм.” Така че гласът на една майка има думата и в международната политика.

Това означава авторитет. Ала понеже в наши дни сме по-ограничени, обикновено се нуждаем от прекия опит. И дори и тогава пак повтаряме многократно грешките си. Дано да дойде някога денят, в който вече да не повтаряме все същите стари модели. Разбира се нашите наставници напълно съзнават каква е ситуацията. Те казват: „Не си играй с огъня!”, но ако наистина искаме да си поиграем, ще ни оставят. Само че винаги ще са наблизо с лекарство.

Обаче в по-голямата си част подобни проблеми са на психическо ниво. Това не са духовни проблеми. А ние трябва много ясно да разграничаваме между нивото на психиката и нивото на духа. Защото много пъти хората смятат впечатленията, идващи от финото им тяло, за духовни, а те не са. Така че не обърквайте едното с другото. Духовното започва там, където свършва финото умствено тяло.

(следва продължение)

 Leave a Reply