Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

 Както ви казах, приятелството е илюзия, сладка илюзия, и ви прави мъничко слепи. Как да подобрим това толкова хубаво чувство на приятелство? Стремете се да избирате приятелите си правилно. А кой е най-добрият приятел? Най-добрият приятел е садху. Защото какво прави един садху, садху? Това е сат, истината. Пълната посветеност на божествената истина превръща човека в садху. Затова е толкова трудно да се общува с него. Той е твърде истинен, направо изпепеляващ; пък ние не сме толкова отдадени и затова тази разлика поражда малко отблъскване. При все това трябва да изберем полезното, благотворното, а не приятното. Защото садху, духовният приятел, взима предвид нашето най-висше добро.

Нека направим стъпка по-нататък и да разгледаме приятелството в божествен контекст. В „Гита”[1] се казва, че за да разбереш тайните ти трябва много близка, здрава връзка. Мисля, че това е много вярно. Човек не може да разкрива тайните си пред някой външен или непознат. На друго място[2] Кришна споменава, че приятелят е като доброжелател, както се казва. И не само доброжелател, но и добротворец. Когато Арджуна пита: „Моля Те, опиши ми Своята слава!” – Кришна казва: „Аз съм целта, поддръжникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-свидният приятел.[3] И така, „Аз съм най-скъпият приятел”! Значи можем да работим върху това! Щом Кришна казва „Аз съм ваш приятел”, приемете тази покана. Вие също станете приятели на Бога – за да бъде двупосочно.

И какъв ще бъде резултатът, ако имате Кришна за най-скъп приятел? Той ще пропъди цялото страдание от сърцето ви. Защото в материалните отношения, в течение на тези кой знае колко множество животи – колко ли партньори сте имали? Колко приятели са идвали и са си отивали? Безчет! Досущ като река. Обаче кой е неизменно там – през всички тези различни животи, през всички тези милиони взаимоотношения? Моля ви, обмислете това – кой е постоянно с вас? Разсъдете.

Приятелството е освен това активна връзка, нали? Ние правим нещо заедно. Както гопалите във Вриндавана. Те тичат с Кришна, хранят се заедно с Него, крадат чушката от сандвича Му. Добре де – от чапатито Му. А заниманието на гопалите, което най ми се нрави, е когато видят кладенец и крещят в него – това най ми харесва! Просто за да чуят ехото – толкова е очарователно! Така че приятелство означава да правим нещо заедно. Да имаш другар за цял живот в това отношение е божествено!

Също така, ако сме съгласни по тази точка, трябва да изразяваме приятелството си с дадени жестове. Затова Рупа Госвами дава много подробна информация относно взаимоотношенията между преданите – как да се обръщаш към някого, как да го докосваш по рамото. Той дава насоки за приятелските отношения между бхактите. Той казва: има шест начина на приятелски обмен между преданите: да даваш подаръци и да получаваш подаръци; да предлагаш прасадам и да получаваш прасадам; а също да разкриваш съкровените си чувства и осъзнавания, и да изслушваш подобни споделяния. Тези шест дейности подпомагат култивирането на приятелство. Да разкривате мислите си, да не оставяте приятелите край вас да гладуват и също да се стремите да помагате с каквото е необходимо. И тук отново става дума за взаимност – давате и получавате. А понякога е по-лесно да дадеш, отколкото да получиш. Да получаваш в едно приятелство между предани е изкуство.

 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 9.1

[2] „Бхагавад Гита” 5.29

[3] „Бхагавад Гита” 9.18Leave a Reply