Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2017 сутрин, София)

Разговаряхме за различните нива на духовни взаимоотношения между човешките същества и Всевишния. И забелязахме една стълбица, която ни помага да разберем не толкова значимостта, колкото градацията на тези различни отношения. Най-напред разбрахме, че трябва да има известна стабилност на съзнанието. Сетне разбрахме, че посветеността към Бог следва да се изразява по-активно. Първото ниво е по-скоро неутрално или пасивно признаване на Неговото съществуване, докато второто е когато даваме своя отклик. Той ни дава живота; аз давам своя живот. Тогава идва служенето; когато става все по-стабилно и задълбочено, то се превръща в един вид приятелство – по-целокупна любов. По стълбицата от неутралността през подчиненото служене достигнахме до равнопоставеното отношение. И имаше намек, че понякога по-старите приятели, които са малко по-големи от Кришна във Вриндавана, се чувстват като доброжелатели или закрилници – тоест започват да се чувстват по-висшестоящи. И по този начин достигаме до следващото стъпало в мистерията на взаимоотношенията, когато ще говорим за семейните връзки с Върховния – това се нарича ватсаля-раса.

Най-напред трябва да започнем с важността на семейството. Разбира се, семейните взаимоотношения са много важни за нас. На практика всички вие живеете в семейства или идвате от семейства. Дори аскетите – и те не са донесени от щъркелите. И те произхождат от семейства, нали? Затова семейството се счита за ашрам – място или жизнено стъпало за духовна практика. Така че това не са просто някакви финансови отношения между двама души или пък взаимно привличане между телата, но нещо повече – това е духовна връзка. Затова семейството е много важен начин да изразим своите човешки чувства и да ни помогне да развием божественото си отношение.

Значимостта на семейството е много дебело подчертана и в самото начало на „Гита”. Докато семейните традиции са добре поддържани, всички останали слоеве на обществото са много хармонични. Ала нарушена ли е семейната традиция, тогава започват да идват много нови, нежелани и не толкова хармонични поколения, от което може да последват неволи.

Какво е вашето мнение, за какво е предназначен семейният живот?

Отговори: Да поддържа духовността. Съюз за духовно израстване. Грижовно отношение. Стабилност. Възможност за служене. Сигурност.

Свами Тиртха: Много добре. А нещо по-романтично? Сбъдване на мечтите ни? Това също е част от надеждите ни поне. Аз чувствам, че семейството е много добро за развиване на някои много силни качества. Едни от качествата, които определено трябва да развиете когато сте в брачни отношения, са смирение и търпение; а също и отговорност. Защото щом сте влезли в тези отношения, не можете да скачате на воля навън. Това е отговорност. За да се поддържа една връзка дълго време, практически за цял живот, не че вие трябва да търпите партньора си, а той или тя трябва да изтърпят вас. Така че без търпение няма да се получи. Също и смирение – защото несъмнено ще има ситуации, в които няма друго решение, освен да кажете: „Добре, съжалявам, сгреших, вината е моя.” Затова ако приемем, че можем да развием много добри качества, и освен това че искаме да се развиваме духовно, тогава независимо дали семейните ни отношения са успех или провал, ще е добре и в двата случая. Защото ако са успешни, ще можете да развиете добрите качества. Ако са провал, ще разберете, че „Това не е моят път”. Тогава можете да развиете други добри качества, като например отречение, свобода, независимост, посветеност към Бог. Така че и в двата случая е добре. Или вървите по правритти – позитивния, успешен път, или по нивритти и тогава виждате: „Съжалявам, не става” и продължавате нататък.

Освен това семейството е място за контролиране на една телесна функция – сексуалността. В началото на живота си човешките същества обикновено са незасегнати, неповлияни от сексуалния импулс – поне не много. Впоследствие, на определени житейски етапи, когато сте на двадесет, не можете да си представите живота без романтика, когато тази сила започне да се проявява в живота ви. Така че биологичната зрялост настъпва в късните фази на пубертета, но обществената зрялост идва малко по-нататък – когато имаш не само способността, но и отговорността. А особено за мъжете, формирането на характера – като мъжка фигура, като истински нравствено стабилен човек – настъпва в късните двадесет години.

Семейството е много добро изобретение, така да се каже, на обществената структура. Защото заради известни биологични фактори, размножаването при хората е доста сложно. Лесно е да се направи дете, но е трудно да се запази, да се отгледа. Знаете, някои други видове от животинското царство също са си много верни един на друг. За хората също се препоръчва да са си верни, защото по този начин можете да защитавате децата си по-добре, можете да им осигурите закрила. Да намерите партньора си в живота не означава просто да контролирате сексуалния си импулс, но също да поддържате мистерията на живота под формата на своите деца и да се грижите за тях. Така че зависи от качеството на различните аспекти в живота какво виждаме.

(следва продължение)Leave a Reply