Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предишния брой)

 

Мисля, че съм споменавал вече тази история, но е хубаво да си я припомним. Бхактивинод Тхакур, един от нашите велики учители, живеел в Навадвип, Годрум, в хубава къща с голямо семейство – единадесет деца. Веднъж се случила бурна нощ. Знаете, обикновено никой не ходи вън в бурните нощи, ала ненадейно някой потропал на вратата. Той излязъл да види кой е. А пред вратата видял своя духовен брат Гоура Кишора дас Бабаджи. Видите ли, бабаджите са доста особена категория люде. Понякога се държат по смущаващ начин. Този път той дошъл посред нощ, потропал на вратата и когато Бхактивинод Тхакур казал: “О, Бабаджи Махарадж, как мога да ти служа? От какво имаш нужда? Ела, влез вътре!” Той не влязъл, а попитал: „Да ти се намира картоф?” Бхактивинод Тхакур отвърнал: “Ами… най-вероятно да…” Той преровил цялата къща и намерил един картоф. Донесъл го и го подал на Бабаджи Махарадж: “Заповядай, ето го твоят картоф.” А Бабаджи рекъл: “Благодаря ти,” взел го, обърнал се и си отишъл – посред бурната нощ с единствения картоф. Бхактивинод бил леко объркан: какво е това нещо, какво става?! Но после достигнал до извода: “Най-вероятно аз съм развил някаква привързаност към този картоф. Колко съм щастлив, че Бабаджи Махарадж дойде посред бурната нощ и изтръгна това пристрастие от мен!”

Така че понякога великите души ни поставят на изпитание: колко е силна привързаността ви към вашите картофи? Доколко сте отдадени слуги на своя Гурудев докато той не заговори?

В друг случай веднъж учителят казал на ученика: “Вдигни къща.” Той отвърнал: „Да, Гурудев.” И се захванал за работа. А знаете, дори в Индия, дори това да е колибка е малко сложно. И така, след известно време ученикът идва при Гурудев и казва: “Задачата е изпълнена, ето ключа.” Тогава гуру казал: “Много добре. Разруши тази постройка.” Човекът отвърнал: “…Добре, Гурудев, отивам.” Като изминало още време отново се върнал и докладвал на учителя: “Работата е свършена, цялата къща е разрушена.” А учителят рекъл: “О, много хубаво, момчето ми. Можеш ли да ми построиш къща?” “Да, Гурудев.” Отишъл, построил отново къщата, върнал се и рапортувал на учителя: “Къщата е готова, ето ключа.” Какво отвърнал учителят? “Много добре. Би ли разрушил тази сграда?” И така, той правил това шестнадесет пъти. Най-сетне ученикът изгубил търпение и казал: “Скъпи ми учителю! Ти ми казваше да строя, сетне ми казваше да разрушавам. Аз го направих шестнадесет пъти. Трябва ли ти въобще тази къща?!” А учителят отвърнал: “Не! Аз не съм привързан. Исках да разбера дали ти си привързан. Дали ти искаш тази къща или не.”

Аз съм твой отдаден слуга! Моля ви, това не са просто думи. Не са празни приказки. Бъдете готови. Ако кажете на своя учител: “Накарай ме да танцувам,” бъдете готови за танц.

Защото именно това ни казва този стих: “Аз съм твой слуга, аз съм твой ученик.” Какво означава това в окончателен смисъл? Означава, че онова, което гуру не може да извърши сам, ще го направи чрез учениците си. Но за да осъществим това дело, ние се нуждаем от отдадени слуги, така че не вашата работа да бъде свършена, а работата на гуру. Може би не разбирате важността на това сега, но доверете се. Ако имаме максимална чистота на намерението в сърцето, Бог ще подсигури всичко, което е необходимо.

Затова ние обожаваме този стих от „Гита”, където Арджуна казва: “Аз съм твой ученик, обучавай ме.” Това е начинът да изразим своята готовност да учим. И така, бъдете готови да кажете „да” на чистия авторитет. Шестнадесет пъти. С всичките си картофи.

Въпрос на Манджари: Веднъж казахте, че Кришна прави по-труден живота на онези, които обича най-много. Чудех се защо?

Тиртха Махарадж: Такъв е Той. Мислех, че след тези примери ще разберете защо. Защото без да сме били поставени на изпитания ние не знаем колко е силна вярата ни, колко силна е нашата отдаденост. Обикновено се оплакваме, когато сме поставяни на изпитания. Ала трябва да сме интелигентни и да знаем, че това е за наше добро.

Иначе защо Кришна ни тества, защо поставя малко по-големи трудности пред някои? Защото е добър танцьор. И притежава неизчерпаеми сили да танцува. Затова иска да има добри партньори, които да не казват: “Извинявай, уморен съм.”

Въпрос: Каква е тайната формула да не изгубваме силата на своята отдаденост в подобни ситуации? Дори ако сме умишлено тормозени от гуруджи.

Тиртха Махарадж: Празните думи няма да помогнат. Ако казвам „да, да”, но имам предвид „не, не,” това няма да помогне. Трябва да сме готови да понесем известни изпитания. Защото гуру е точно като лекар. А понякога лекарят взима нож и ти разрязва стомаха. При все това ние му се доверяваме, знаем, че „той ще ме излекува, въпреки че ще причини толкова болка на тялото ми.”.

Но ти попита каква е тайната формула? Това е бхакти, божествената любов. Защото гуру не си играе шегички с нас, той се стреми да ни обучи да изпълняваме по-добре своето служене. Говоря за истинския гуру. Понеже мнозина ще се задоволят с първата къща и ще вземат ключовете. Тъй като те са привързани към къщата. Този, обаче, не бил привързан.Leave a Reply