Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: Бих искал да ви помоля да кажете нещо за силата на отречението.

Тиртха Махарадж: От какво можете да се отречете? Всичко принадлежи на Кришна. От какво можете да се отречете?! Отречението обикновено вкоравява сърцето. А ние искаме сърцето ни да се разтопи. При все това, за да постигнем пълна свобода от привързаност, трябва да практикуваме някакъв вид отречение. Нашето отречение е не да се отречем от обектите, а да изоставим привързаността. А позитивната страна на отречението е да привлечем всичко и всички в служене на Кришна.

Обикновено считаме, да речем, отказването от сексуалния живот за голямо отречение. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, който цял живот е бил брахмачари, казва: “Бих могъл да зачена стотици синове и бих бил готов да го сторя, ако бях сигурен, че те ще станат чисти преданоотдадени. Но понеже не съм сигурен, вместо това проповядвам.”

В различните гуни хората имат различно отношение към нещата, от които трябва да се отрекат.  Все пак можем да кажем, че известен себеконтрол ни помага много в духовните практики. А най-добрият себеконтрол е служенето. Не е нужно да измисляме или да си представяме как трябва да овладеем себе си, нито какъв вид жертва трябва да направим. По-добре да служим на бхактите, да служим на Шри Гуру, да служим на Кришна, и автоматично себеконтролът ще е постигнат. Ако само се отричаме, духовният ни живот ще бъде сух. Но ако радостно се посветите, ако се отдадете на Кришна, на служенето, тогава това ще е пълно с раса. Защото единствено раса, единствено по-висшият вкус може да ви крепи, дори в отречението. Раса е щастието на душата, идващо от връзката с Кришна. Ако имате дори капка от този по-висш вкус, тогава много лесно ще изоставите всичко и ще се отдадете.

Така че няма нищо лошо в обектите, единственият проблем е в нашата привързаност. Ако здраво сте се вкопчили в някое дърво и казвате: “О, дърво, остави ме, остави ме!” това е глупаво! Проблемът не е в дървото, проблемът е във вас. Така че нашата готовност, нашето желание също трябва да бъдат посветени на Кришна.

И ако разгледаме какво ни е нужно в живота – това са съвсем, съвсем малко неща. Недейте да преусложнявате живота си. Изпълнявайте задълженията си в служба на Него и автоматично отречението ще присъства. Защото ако живея за Кришна, не мога да живея за себе си.

И така, ние не живеем за отречението, живеем за посветеността.Leave a Reply