Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Back to Godhead - Volume 10, Number 10 - 1975

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Истинската духовна чистота е отвъд материалното разбиране. Не забравяйте за примера на гопите. Когато чули флейтата на Кришна, те хукнали вън от дома. Това морално ли е? Съответства ли на принципите на дхарма? Да захвърлиш децата си, да оставиш млякото да изкипява на огъня и да кажеш на съпруга си: „Чао, до скоро!” Не, това е изневяра. То противоречи на принципите на дхарма. Въпреки това смятаме ли, че гопите са сгрешили? Не, ние смятаме, че Кришна греши! Защото след това Той им казва: „Идете си вкъщи!” Но като веднъж си оставил семейството си, как можеш да се върнеш? Налага се да си смирен; а покажете ми една смирена гопи! 
Но ако вие оставите млякото да изкипи… и няма да продължавам примера – не е сладко. Нека е ясно, че това не е духовна практика. Не оставяйте млякото да изкипи! 
Веднъж… Знаем, че понякога Кришна си открадва плодове, открадва мляко или пък макан – този толкова вкусен сладкиш. И когато преданоотдадените от запада разбрали за този характер на Кришна, те вървели из Лой Базар във Вриндавана, взимайки си това и онова от различни магазинчета. Защото „Нашият Бог е крадец, ние сме Негови последователи. Това е нашата най-дълбока медитация. Не е просто теория, ние я прилагаме на практика.” Магазинерите, обаче, отишли да се оплачат на Шрила Прабхупад: „Моля те, обуздай своите синове и дъщери! Не е хубаво дето крадат от нас.” Разбира се, Прабхупад бил бесен. А когато той бил бесен, за учениците било по-добре да избягат толкова далеч, че да не го чуват. Особено когато започнали с обясненията: „Ама нали и нашият Бог също краде понякога!” Виждате, когато Той прави нещо, то подлежи на обожание; когато ние правим нещо, то подлежи на наказание. Същото нещо. Затова бъдете разумни.   
Въпрос на Парамананда: Да сме разумни означава ли, че по-скоро трябва да следваме примера на Чайтаня Махапрабху? 
Свами Тиртха: Охо-хо! Божествена лудост, а? Добро предложение! 
Парамананда: Той поне не краде. 
Свами Тиртха: Да, Той не краде някакви си ябълки и моркови. Той открадва сърцата. Всъщност Той е ограбил съкровищницата на божествената любов. Тя е била заключена и запечатана. Той счупил печата и заедно с помощниците си раздал всичко. Така че да се следва Неговия пример не е лошо. Въпросът е дали можем да следваме примера Му или не. 
 
(следва продължение)

 Leave a Reply