Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
violently

Въпрос на Крипадхам: Искам да попитам какво е свободата и каква е връзката между свободата и любовта?

Тиртха Махарадж: Свобода? Не зная. Аз съм слуга. Слуга съм на своя духовен учител и на всички отдадени на Върховния Бог, така че не зная какво е свобода. Много, много отдавна бях чувал нещо за тази свобода, но вече съм го забравил. Така че не зная какво е свободата. Затова пък се наслаждавам на служенето.

Свобода… Мисля, че свобода не съществува. Затова не мога да ти кажа за свободата; и каква беше другата част от твоя въпрос? Любовта… О, бабà[1]! Аз съм емоционален инвалид. Така че не знам какво е любов!

Крипадхам: Даже и инвалидите имат сърце и знаят нещичко.

Тиртха Махарадж: Нещичко… Нещичко знам – именно него се опитвам да изразявам. Но прекаленото говорене на тези теми може да опорочи смисъла. Така че не е достатъчно да говорим за свобода и любов, трябва да ги практикуваме.

Свободата е много скъпоценна. Това означава, че трябва да платим много висока цена за свободата. Обаче свободата не е лека. Затова вместо свобода нека намерим подслон. Най-висшият подслон са божествените лотосови нозе на нашите учители, или подслонът на святото име, или мисията, където служа – това са нашите убежища. Свобода означава, че сте под заплаха от атака. А подслон означава, че сте защитени. Затова подслонът или служенето са по-висши от свободата. А любовта… Любовта е такъв досег, който обвързва хората емоционално. Нали, това е любовта? Божествената любов е досег, който обвързва човешкото същество и Върховното същество в любяща връзка – това е божествената любов.

Любовта е най-висшата способност на душата. Тя е и най-интелигентният начин да притежаваш някого. Любовта е естествената стихия на душата. Болката е в сърцето, а любовта – в душата.

Крипадхам: Защо казваме, например: „Душата му е свободна”?

Тиртха Махарадж: За кого?

Крипадхам: Например за някой, който умира.

Тиртха Махарадж: О! Избавил се е от материалното тяло – това е истина. Истина е, че тялото ограничава душата, но умът също ограничава душата. И за да се освободите от тялото и ума, трябва да намерите пътя вън от оплитането.

Пътеките на любовта са съвсем естествени и в същото време много заплетени. Ако съберете заедно млад мъж и млада жена, няма нужда от много обяснения. Те скоро ще разберат и естественото влечение ще се появи. Но пътеките на любовта се вият, досущ като змия. Така че ако изложите своята духовна самоличност на тази всепривличаща сила на Кришна, привързаността, връзката ще бъдат естествени. Може пътищата да се извиват като змии, ала накрая ще достигнем целта.

Затова можем да кажем, че божествената любов е пътят. Божествената любов е целта и божествената любов е пътят. Ние искаме да постигнем бхакти чрез практикуване на бхакти.

[1] уважително обръщение в Индия, ударението пада на втората сричкаLeave a Reply