Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
radha-krsna-lila
Ефективен не е добра дума, но за ефективен напредък в духовния живот – ефективен в смисъл на плодотворен – за плодотворен напредък в духовния живот са необходими някои фактори. Единият фактор е раса. Вторият е бхаава. Третият е маха-бхаава. Раса е вкус, по-висшият вкус или щастието в духовния живот. Бхаава е екстаз, а маха-бхава е висш тип екстаз. В действителност, в духовния живот има само два вида чувства и настроения – екстаз и по-висш екстаз. Само тези два. Сред сто и осемте правила, касаещи посветения ученик, едно е много важно: забранено му е да е тъжен или навъсен. Затова има само екстаз и по-висш тип екстаз.

Но раса в най-висшия й смисъл се проявява в компанията на Кришна и Радха. Там танцът в кръг е най-висшият символ на съвършенството. Нарича се танцът раса – танц, който е изпълнен с божествено, духовно щастие, когато Кришна танцува с всяка една отделна гопи. Един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи. И всяка чувства, че „Той е само с мен”. От това можем да разберем, че дори на най-висшето ниво може да си малко себичен, егоцентричен. Той е с мен! И подобна връзка носи такъв вид пълно внимание, щастие и удовлетворение, че забравяш всичко друго. Забравяш, че има и други гопи, забравяш, че има и други Кришни, виждаш единствено своя любим.

Това е отречението в раса – когато екстазът на Кришна е толкова мощен, че ни кара да забравим всичко останало. Точно като материалната любов. Хората са готови напълно да съсредоточат вниманието си когато са влюбени. Забравят всичко, забравят реалността, действителността в живота; живеят в свят на мечти. И девойката си мисли: „О, той е моят принц!” А той си мисли: „О, тя е минимум полубогиня!” Понякога обичаш толкова много, че дори забравяш за себе си, което иначе е рядкост. Но ако приложите тези материални чувства в духовен смисъл, тогава можем да разберем какво представлява най-висшата раса. Когато напълно забравите себе си.

А как да направим това? Показано ни е от Махапрабху. Целият нектар, който съществува в Голока Вриндавана, е проявен в мисията на Махапрабху. Голокера према-дхана харинама санкиртана[1] – съкровището на божествената любов в Голока Вриндавана е проявено в харинама санкиртана на Махапрабху. Затова когато се присъединим към мисията на Махапрабху, си поставяме тази цел – раса. Но без пълно самообладание раса би била просто имитация. Затова бъдете нащрек, не е толкова евтино.[1] Стих от песен на Нароттама даса ТхакураLeave a Reply