Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Обикновено жертвата има някакво горчиво значение. Ала жертвата в преданост е сладка. И се казва, че в Кали-юга онези, които притежават късмет и интелигентност, ще се присъединят към тази санкиртан ягя[1]; в действителност, останалите видове жертвоприношения са забранени в настоящата епоха. При все това, този толкова милостив метод е дарен на хората. Винаги възпявайте имената: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Това е съвсем простичък метод. Той е истинско жертвоприношение. А резултатът ще е, че ще бъдете пречистени в сърцата си и ще се сдобиете с духовна перспектива, с посока, с път, по който да поемете.

Жертва означава да извадим нещо от обичайната му, ежедневна употреба, и да го поднесем на Бога. Какво обикновено жертват людете? Благовония, цветя, свещи, молитви – такива неща. И както знаете, Кришна се удовлетворява и с дребни приношения. Патрам пушпам пхалам тоям йо ме БХАКТЯ праячхати… – ако Ми предложиш цвете, листо или вода С ПРЕДАНОСТ – Аз приемам.” [2] Тогава можем да си помислим: о, това е най-добрата религия. Евтино нещо: малко цветя… Знаете, тук в София, по булевард „Цар Борис” километри наред има рози. Съвсем лесно е да се намери някое малко цветче, за да го поднеса на Бог. С вода също разполагам. Евтина религия! Дребна жертва – пълна печалба!

Обаче внимавайте! Този Кришна е хитър тип. Не се задоволявайте да прочетете само този стих от „Гита”. Вижте и следващия. Знаете ли следващият? Понеже в него Той казва: И каквото и друго да притежаваш – всичките си слова, всичките си дела, всичко, което жертваш, всичките си отречения – ВСИЧКО Ми дай.” Така че Той най-напред прави пропаганда: “О, стига Ми и мъничко вода”. И ти си казваш: “Това е моят път! Ще поднасям малко вода на Кришна и Той ще е доволен.” Тогава се захващаш с тази практика. И започват изискванията: “Добре, дай Ми още, дай Ми повече – всичките си думи, всичките си дела, всичко, което притежаваш – дай Ми го.” Така че внимавайте! Ако не сте готови да отдадете всичко, не започвайте да поднасяте вода на Кришна. Защото ще привикнете да Му давате по нещо и когато Той дойде със Своите изисквания, няма да можете да Му откажете. Трябва да имате изключително дълбока връзка, за да кажете „не” на Кришна.

Госвамите били много известни със своята отреченост. Те нямали постоянни ашрами или къщи, в които да живеят. Спели всяка нощ под различно дърво. Но знаете колко отдадени били на Кришна. Веднъж Санатана Госвами предлагал храна на Бога. Ала понеже бил аскет, кухнята му била съвсем семпла; това, което поднасял, било чапати, нищо друго. И все едно и също. Чапати днес, чапати утре, чапати завинаги. В началото Кришна бил доволен: “О, Моят скъп преданоотдаден Ми поднася това прекрасно чапати!” Но знаете ли, за чапатито малко сол идва много добре. Обаче нашият госвами бил толкова беден, че нямал сол. Един ден Кришна отбелязал: “О, това чапати е божествено! Само… да ти се намира малко солчица?” Тогава госвами отвърнал: “Сол?! Не! Днеска сол, утре захар! Аз съм аскет! Какво искаш от мен?!” Така че, за да кажете „не” на Кришна трябва да сте много дълбоко свързани. Ако сега Той ви рече: “Имаш ли още малко сол?”, по-добре донесете сол.

Подобно противопоставяне не е на начинаещото ниво! Това е нивото раса: когато можете дори да се карате с Бог, ала кавгите ви Го правят изключително щастлив! Това е динамичното разбиране за Кришна съзнание. Това направо отнася ума – възможността да влезеш в толкова близка връзка с Абсолютния Господ, с Абсолютната Истина, че да можеш да се караш с Него! Всичко това се основава на божествени чувства.[1] жертвоприношението на  възпяването на святото име

[2] „Бхагавад Гита” 9.26Leave a Reply