Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Pancha-Tattva 1

Въпрос на Дамодар: Преди Бог да се появи на земята има години подготовка. Бихте ли ни казали някои от знаците за появяването на Махапрабху? И не само знаци, но и личности.

Тиртха Махарадж: Има добри поличби и лоши поличби. В Кали Юга лошите поличби са повече. Добрите знаци са малко. Но все пак има някои добри знаци. Например, ако сутринта като излезеш от вратата си видиш палмово дърво, това е много позитивен знак. Малко е трудно в София. Или, например, да видиш крави – също е добър знак. Това е по-лесно, особено на село. Има и много други знаци и знамения, които са благоприятни и неблагоприятни. Времето има склонността да деградира. И докато епохите пропадат, нивото на милостта се въздига. Така че когато видите най-пропадналата ситуация, най-окаяното положение, това е най-добрата поличба, най-добрият знак, така да се каже, да се призове Бога.

Казва се, че преди появяването на Чайтаня Махапрабху хората водели много пропаднал живот – пилеели парите си по боеве между животни, нарушавали принципите на нравствените закони и имали религиозни или псевдо-религиозни практики от нисш тип, като почитане на Кали, на нагите и т.н. Така че общото състояние на хората било много пропаднало и някои от предшествениците на Махапрабху видели злочестото положение и плашещото бъдеще на човечеството. Особено Адвейта Ачария, Той бил възрастен член на ваишнавската група в Бенгал; и Харидаса Тхакура – те били, така да се каже, авангардът. Адвейта Ачария започнал да се моли на Върховния Бог: “Моля Те, ела и спаси човечеството.” И освен молитвите, той започнал и обожание с вода от Ганг, листа туласи, приношения, молитви. И молитвата му била толкова могъща, че в крайна сметка се превърнала в покана. Можем да кажем, че това била практическата причина за идването на Махапрабху. Иначе Адвейта е считан за божествена енергия, за проявление на божествената енергия.

Но това е непосредствената причина защо Махапрабху е дошъл. Истинската причина е, че Кришна искал да опита какво е да бъдеш бхакта. Искал да проумее Своята привлекателна сила и да разбере дълбочината на любовта на Радхарани към Него. Това са трите причини за идването на Махапрабху. Тази е вътрешната причина; а външната причина е пропадналото положение на Земята, на човечеството.

Преди петстотин години положението е било пропаднало. В началото на двадесети дек, Бхактивинода Тхакура пише: “О, условията на Земята са толкова деградирали, че единствено божествена инкарнация може да спаси ситуацията.” Така че той очаквал идването на друга инкарнация. Е, може би не се появил Нрисимха. Може би не се появил Калки. Но някой дошъл. И той бил, може да се каже, внук на Бхактивинода Тхакура. Защото синът на Бхактивинода Тхакура е Бхактисиддханта Сарасвати, а неговият духовен син, неговият ученик – Шрила Прабхупада. А Шрила Шридхара Махарадж, който е отпреди Прабхупада, наричал своя божествен брат, Бхактиведанта Свами, шактявеша-аватар. Така че пророчеството на Бхактивинода се е сбъднало. Божествена сила се спуснала на планетата Земя, за да помогне на човечеството. Предсказанията на великите винаги се сбъдват.

Тогава какво да правим? Трябва ли да питаме своите висшестоящи за предсказания? Да питаме ли учителите си за своето лично бъдеще? Внимавайте! Техните думи се сбъдват. Ако учителят ни каже: “О, ти ще станеш велик проповедник,” това ще се сбъдне. Или ако каже: “Ще станеш смирен бхакта,” независимо от голямото ти его. И т.н.

Така че Бог никога не изоставя хората. Винаги има възможност за пречистване и връзка. А с Махапрабху дошли и някои други – като Неговия брат, макар да идвал от различно семейство – Нитянанда, който е гуру-таттва. Джая Шри Кришна Чайтаня, Прабху Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара и Шриваса – това са петте личности, които са се проявили, играейки основна роля в тази глава на божественото. Те представят божествените аспекти, божествените енергии и божествените слуги на Върховния. По такъв начин картината е пълна. Бог, Неговата основна енергия, неговия учител – шакти, Неговата божествена сила и Неговата бхакта-шакти. Божествената Му вътрешна енергия в облика на Гададхара. И когато Махапрабху напуснал, малко по малко всички тези останали личности също се оттеглили. Синовете на Адвейта Ачария поставили началото на техни собствени сампрадаи. А линията на Нитянанда все още е жива. Можем да видим, че дървото на Чайтаня се е разклонило в много, много линии, школи, традиции. Гаудия Матх е една такава организация, ИСКОН е друга, а надявам се ние сме още една малка клонка от дървото на Чайтаня.

Яшода: Коя е линията на Нитянанда Прабху?

Тиртха Махарадж: Това е гопа-линия. Ние сме гопи-линия. Техният основен идеал е да общуват с Кришна като гопали.Leave a Reply