Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
DSCN0033

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Но после следва още информация. Как да постигнем? Сринватам сва-катхах кришнах пуня-шравана-киртанах хридй антах стхо хй абхадрани видхуноти сухрит сатам[1] – „Шри Кришна, Божествената Личност, който е Параматма, Свръхдушата във всяко сърце и благодетелят на искрените предани, пречиства желанието за материално наслаждение в сърцето на предания, развил порив да слуша Неговите послания, които сами по себе си са добродетелни, ако правилно се слушат и възпяват.”

И така, да се слуша божественото послание и славата на Господа – това само по себе си е добродетелна дейност. Тя ще ни помага да се пречистваме все повече и повече. Такъв е начинът да привлечем вниманието на Бога към нас. И после какво ще се случи? Много цялостно и дълбоко пречистване в сърцата ни. Желанието за материални наслади ще се промени. Защото има три типа наслади: материално щастие, духовно щастие и щастие в преданост – то е най-пречистеният вид щастие.

Нашето вътрешно желание се пречиства. От материалните амбиции ще достигнем до духовните стремления. Защо? Защото Всевишният е в сърцето на всеки. Кришна казва: „Аз не живея в Своето духовно царство” – макар че ние очакваме Бог да си живее на небесата и да не ни се меси много в живота, нали? „Аз не живея там горе, не си мислете! Нито пък живея в сърцата на медитиращите, в сърцата на йогите.” Нахам васами ваикунтхе[2] – „не в небесата”; йогинам хридайе на ча – „нито в сърцата на йогите”; мад бхакта ятра гаянти – „но където Моите предани се събират”; татра тиштхами нарада – „там живея Аз.” Така че ако искате да откриете царството на Бога, това е общността на Неговите предани, където те се събират заедно, за да слушат, мантруват, пеят и разговарят за Неговата слава. Той е там. Или по добре да кажем: Той е тук.

Тогава какво се случва? Ако това пречистване на сърцето, това пречистване на материалните желания и амбиции е осъществено, можем да очакваме някои последици. Нашта прайешв-абхадрешу нитям бхагавата-севая бхагаватй уттама-шлоке бхактир бхавати наиштики[3] – „Чрез редовно слушане на беседи по „Бхагаватам” и чрез отдаване на служене на чистите предани, всичко, което тревожи сърцето е почти напълно разрушено и любящото служене към Личността на Бога, който е възхваляван в трансцендентални песни, се установява като неотменим факт.”

И така, след това пречистване, предаността се установява в сърцето. Коя е най-ценната част от тялото? Може да речете: „Главата, защото с нея мога да мисля.” Може да речете: „Гениталиите ми, защото чрез тях постигам най-голямо щастие.” Може да имате и какви ли не други идеи, но мисля всички чувстваме, че най-ценното място, което имаме, е сърцето ни. Истинската сила на човека се крие в сърцето. Без съмнение, има някаква сила в ръцете на мъжете; без съмнение, има някаква сила в аргументите на жените; и всички ние споделяме някаква сила на мозъка, но като цяло най-най-доброто място, най-мощната енергия притежаваме в гръдта си. Там е мястото, където живее душата, а също и където живее Богът. Затова това място трябва да бъде чисто.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.2.17

[2] „Нарада Самхита”

[3] „Шримад Бхагаватам” 1.2.18Leave a Reply