Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Премананда: В „Бхактя Лока” Бхактивинод Тхакур говори за неотложността на преданото служене. Моята смирена молба е ако може да поговорите малко за неотложността на преданото служене?

Тиртха Махарадж: Да. Не губете и миг! Други въпроси?

Нека си представим следната ситуация: вие сте щастлив собственик на къща – което е добро постижение. А сега представете си, че вашата къща гори. Какво ще сторите?

Някой: Ще избягам.

Тиртха Махарадж: Така би постъпил мързеливият. Истинският собственик би се хвърлил да я спасява, да гаси огъня, да носи вода – независимо от височината на пламъците. Ще се опитате да направите всичко, което е по силите ви, за да спасите положението. При това незабавно! Не се двоумите, не питате съседа: “Да правя ли това или не? Дали пък да не постъпя инак…” Не! Грабвате кофа и носите вода.

Вашето съзнание гори! Донесете вода! Направете нещо за духовното си развитие! Ако можехме да проумеем действителното си състояние, щяхме да сме много заети да носим вода. В това се състои неотложността. Докато сте дълбоко затънали в илюзия, дори не осъзнавате положението, в което се намирате. Казвате си: „О, как приятно топло е в тази къща!” Но нима ситуацията не е спешна? Спешна е.

При все това, повечето пъти не разбираме истинското си положение в живота. Мислим си: „А, доста добре е! Топличко, безопасно. Мога дори да кажа, че съм щастлив.” Така ли е? Успяваме да се убедим във всичко. Но ако можехме да назовем нещата с истинските им имена… Или ако можехме да осъзнаем перспективата на кришна-бхакти, какво усъвършенстване би донесло това в живота ни, не бихме се колебали дори за момент.

Затова, не губете и миг! Защото какво можем да изгубим, ако не сме с бхактите? Единствено нектара. Ще изгубите нектарните моменти, ако не се включите. Не бива да сме такива глупци; нека приложим буддхи-йога, тъй като именно това има предвид Кришна – да бъдем интелигентни.Leave a Reply