Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%85%d0%b0

Въпрос: Кое според вас е вярно: че битието определя съзнанието или че съзнанието определя битието?

Свами Тиртха: Това е известната тема на марксистката теория, но ако изследваме, трябва да разберем, че камъкът не може да предопределя мисленето. Защото камъкът съществува, ала въпреки това не може да мисли. Това е един вид еволюция на фосила: когато материята започва да се организира по някакъв незнаен, мистичен начин и накрая камъните започват да мислят и чувстват. Не е ли доста странно? Ние имаме различна версия. Вярваме, че духът, или съзнанието, е първото нещо, което от по-финото ниво се втвърдява, овеществява се и на материално ниво.

И така, животът произлиза от живот – съгласни ли сте с това? Животът не произлиза от мъртва материя. Животът идва от живот, съзнанието идва от съзнание и любовта идва от любов.

Така че аз казвам, че съзнанието определя материалното обкръжение. Затова се казва, че тялото ни, например, е отражение на нашите мисли. Понякога допускаме грешки, нали, в начина си на мислене. По-добре да имаме добри мисли. А ако пречистваме съществуването си, ако овладяваме сетивата и ума си и ако търсим вътрешната си цялост, тогава ще открием истинска си идентичност, която е неизменна. Защото ние сме сат-чит-анандам – вечни души, изпълнени със съзнание и блаженство. Материята, материалният свят са съвсем второстепенни в сравнение с това. Но също така можем да кажем, че светът наоколо ни е отражение на мислите, на ума, на съзнанието на хората, живеещи сега. Затова нека създадем една по-добра вселена. Нека работим за това заедно. Други въпроси?

Въпрос: Имам един въпрос, който е често задаван, но аз все още нямам истински отговор за себе си. Щом се казва, че изначално ние сме духовни искри, каква е причината да паднем в този материален лабиринт? Чувала съм отговори, че причината са нашите материални желания, но как можем да имаме материални желания ако сме духовни души, които още не са се докоснали до материята?

Свами Тиртха: Това е сложен въпрос. Ала без да влезете в лабиринта не можете да намерите пътя за навън. Така че, за да намерим обратно пътя към дома, пътя към Бога, ние трябва да бъдем разделени. Душата изначално се намира в междинна позиция. Тя може да избира между божественото влияние и материалното влияние. Тъй като искрицата е съвсем мъничка, тя през цялото време е под контрол. Понякога това е божественото въздействие, друг път – материалното въздействие. Така че ако има изкривяване в желанията, както ти каза, тогава поемаш в материална посока. Но как точно се случва е много трудно да се проследи. Едно нещо обаче знаем: че сме тук. Това напълно го съзнаваме – тук сме. Пък как сме дошли…? По някаква грешка или с добра причина; но тъй или инак целта е да намерим път навън. И ако към нас е протегната някаква помощ, някаква насока, трябва да ги приемем.

Затова с цялото си сърце мога да ви препоръчам една много важна книга, това е „Бхагават Гита”. Тя е толкова значима в Индия колкото Библията в западния свят. Това е „Песента на Бога” или „Божествената песен”. Тя е досущ като енциклопедия на всички различни теми от духовната реализация: йога, медитация, прераждане, карма, действие и последица… и окончателното съвършенство също е включено там. Затова съм сигурен, че за вас би било много полезно да изучавате тази наука.

 Leave a Reply