Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
krishna-arjuna

Тиртха Махарадж: “Отдай Ми се, прави каквото ти казвам и Аз ще те защитя.” Всъщност, какво ви предлага този стих?

Кришна Преми: Отдаване срещу закрила. Обмяна.

Тиртха Махарадж: Кое е първо?

Кришна Преми: Отдаването.

Тиртха Махарадж: Да. И така, двамата партньори в тази обмяна, единият е Кришна, Богът, а другият е Арджуна, слугата или приятелят. Кой е в нужда?

Лилаватар: Арджуна е в нужда. Не смятам, че Кришна е в нужда. Ние извършваме задълженията си към света, като в същото време носим Кришна в сърцата си.

Тиртха Махарадж: Добре, това звучи разумно – първо даваме и после Господ също ни облагодетелства. Често забравяме това и очакваме Той да ни даде пръв, пък след това може и ние да му дадем нещичко. А ти какво мислиш, Крипадхам?

Крипадхам: И двамата са в нужда. Арджуна в началото на „Гита” е в голяма тревога, той има нужда да се измъкне от тази ситуация. И разчита на Кришна не само като на приятел. Затова Арджуна е в нужда.

Тиртха Махарадж: Да, мисля, че е очевидно, че Арджуна е в нужда.

Крипадхам: Пък Кришна е в нужда защото говори за любов, а всеки, който говори за любов е в нужда.

Тиртха Махарадж: Нима?

Крипадхам: Обикновено е така.

Тиртха Махарадж: Тогава нека да говорим за любов! Мисля, че днес си в много вдъхновено настроение. Трябва да кажа, да, и двамата са в нужда. Арджуна се нуждае от подслон. Той навярно е малко изплашен от това, което се случва. Но Кришна казва: „О, не се тревожи.” Божествената закрила винаги съпътства отдадените души. “Заяви дръзко, Моят предан никога не е изгубен!”[1] Така че нашето задължение е просто да се отдадем; Негово задължение е да се погрижи.

Арджуна се нуждае от този подслон, от това вдъхновение: “Не се тревожи, просто прави каквото ти казвам, всичко ще бъде наред.” Обаче можем да кажем, че Кришна е дори в още по-голяма нужда. Кришна не е просто пурна, пълен, цялостен, Той не е просто пурнатара, по-съвършен, Той е пурнаттама, върховно цялостен и съвършен. До такава степен, че жадува да сподели това, което има, иска да изрази милостта си. Той се нуждае от партньор за Своята милост. Чия нужда е по-голяма? Арджуна изпитва недостиг, а Кришна прелива.

Така че Кришна е в по-голяма нужда. Понеже Той е по-велик във всички отношения, затова и нуждата Му е по-велика. Казва се, че Кришна е безмерно милостив и упражнява безграничната си милост към Своите предани по безчет начини. Затова нашият единствен дълг е да станем отдадени слуги на Върховни; тогава ще почувствате закрилата Му.

Много е славно да сте обект на нуждата на Кришна. Защото Той търси вас. Нашият Бог е толкова изпълнен, че иска да сподели това, което има. Това звучи ли сектантско? Не мисля. Мисля, че звучи нектарно. Можем само да се молим този нектар да стигне до всички.

[1] Бхагавад Гита 9.31Leave a Reply