Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26 май 2006)
Шестте характеристики на Върховния Бог са слава, красота, знание, богатство, сила и отречение. Най-трудно за разбиране е отречението. Но всъщност този превод не е съвсем точен. По-скоро трябва да разбираме това като независимост. Макар творението да произхожда от Него, Той е независим от Своето творение. И какви са последствията, ако Бог е независим от творението си?
Някои религиозни теории твърдят, че Бог е сътворил битието, пуснал е всичко в действие, но не Го е грижа, не се намесва. Такъв независим и безхаберен Бог….е, концепцията е добра, защото поне в нея има Бог, но на мен повече ми харесва концепция, в която Богът е активен принцип, загрижен, грижовен. Кришна не е такъв независим Бог, който не го е грижа. Защото чрез своята преданост ние можем да привлечен вниманието Му. Това трябва да е начинът, по който да живеем. Да живеем така, че не ние да сме тези, които да видим Бога, но Той да ни забележи. Така можем да повикаме Кришна и Той да се грижи за нас. Макар да е независим от творението си, Той има много топло сърце. А да привлечем вниманието му има само един начин – да изразим жаждата си за духовна връзка. Искате ли нещо, ще го получите. Но внимавайте – каквото и да поискате, ще го получите. Затова прецизирайте и пречиствайте желанията си.
Притежаваме ли свободна воля? Да приемем Кришна или да го отхвърлим. Ако сме го приели, входната такса е че на малко листче хартия сме написали „моята свободна воля”. И касиерката го е скъсала. Така че каква свободна воля?! Ако някой се е включил в групата на божествената любов, за каква свободна воля говорим? Но не се бойте. Това е сладка игра.
Съмнявам се, че в божествената любов има каквато и да било свободна воля – от един определен момент нататък. Може на елементарното ниво да си мислим, че сме „свободни” да постъпваме по един или друг начин, но всъщност джива, душата е винаги под някакво влияние. Или под влиянието на материалната енергия, майа, която може да й навлече някои проблеми – или под въздействието на божествената енергия, йога-майа, която носи друг тип щастие. Но нашата позиция е винаги подчинена. Затова „махатманас ту мам партха дайвим пракритим ашутаха – великите души винаги търсят да се поставят под влиянието на божествената енергия.” В това се изразява свободната ни воля – да кажем „да” на Кришна. Но след като си казал „да”, как можеш да кажеш „не”? Ти вече нямаш свободата да кажеш „не” в крайна сметка. Разбира се от време на време ние отново и отново казваме „не” на Кришна. Но в края на краищата след като сме се съгласили, тогава трябва и да изпълняваме. И това „да” не е глупаво; то е допринасящо, конструктивно „да”.
Но в по-специални, висши случаи Той СЕ намесва в живота на бхактата и му влияе. Не можем да ограничим Кришна да не ни се меси в живота, колкото и да не ни се иска. Как бихме могли да Го ограничим? Та той е СВОБОДЕН да постъпва дори и срещу нашата свободна воля! В много, много специални случаи, разбира се. Ако Той е избрал някого – защото това е нещо много специално, Той да реши да дойде при теб – дори и ти да искаш да продължаваш да дремеш в скута на вещицата майа, Той иска да те събуди. Можеш ли да се противиш? Не особено… Казва се, че ако Кришна иска да ти даде нещо, и десет ръце да имаш няма да можеш да го отхвърлиш. Но ако Кришна иска да ти отнеме нещо, и сто ръце да имаш няма да можеш да го запазиш. Така че Той СЕ намесва. Понякога не лично, а посредством агенти, тайни агенти, които привидно са участници в играта на илюзията. Но ако си срещнал садху, светец – значи Кришна се е намесил в живота ти. Разрушил е сладкия сън на илюзията ти. Защото той действа за наше благо. „Джив джаго, джив джаго – о спяща душа, моля те, събуди се!” Какво да говорим за най-висшата сфера на божествеността, където Той е готов да стане твой слуга?! Както с Арджуна – Той му станал колесничар, което не е особено престижна позиция. Но самият Бог е готов да заеме такава низша длъжност на колесницата на своя предан.
В това е идеята – че понякога ролите се разменят. Мислиш си, че си изгубил свободната си воля. Но всъщност е обратното – ако проявиш пълната си и чиста отдаденост, Кришна ще изгуби свободната си воля. Каква концепция! Богът като слуга! Бог, който не е независим! Как е възможно това?! Възможно е ЕДИНСТВЕНО чрез връзките на любовта. И Шрила Шридхара Махарадж го описва толкова красиво! Той казва: малкото момче улавя баща си за ръката; и макар бащата да е много по-силен от момченцето, все пак то ще го води за пръста. И бащата ще е готов да иде навсякъде, където детето поиска. Това е специалното качество, с което малкото е способно да контролира по-голямото. Това се случва единствено чрез един специален инструмент и той се нарича божествена любов. Мисля, че тук историята свършва. В това е КРАСОТАТА на Бхакти – че мъничката незначителна джива чрез способността си да обича може да улови ръката – или лотосовите нозе – на Кришна и да не Го пусне да си отиде. Такава прекрасна концепция!
Отдавна-отдавна сме изгубили свободата, свободната си воля. Нека извлечем полза от тази лоша сделка.


Leave a Reply