Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
bowing

Въпрос на Дамодар: От страна на духовния учител е ясно, че той окуражава напредъка на начинаещите. Но в отношенията с бхактите ние не сме имперсоналисти, не сме еднакви, не сме едно, всеки е различен. Основно има три нива – хора, които са над теб, хора на същото ниво и хора под твоето ниво. Какви трябва да бъдат взаимоотношенията между бхактите на различните нива?

Тиртха Махарадж: Любов. Нищо друго. Ако просто обичаш бхактите, всичко ще бъде наред. Защото чрез любов могат да се преодолеят трудностите.

Но разбира се, ние знаем основните правила за общуване, които също трябва да следваме. Да се учим от висшестоящите, да се сприятеляваме на същото ниво, и да помагаме на по-младшите бхакти. Но дали е учене, приятелство или наставляване – това е служене. Тази е основната точка.

И вие, преданоотдадените, трябва да давате добър пример. Има достатъчно насилие и неразбирателства в света отвън. Защо да внасяме този манталитет вътре в ашрама – кавгите или духът на съревнование? Вън! Оставете ги вън, пазете ги вън! В един ашрам трябва да цари божествена атмосфера. И ако действията и виждането ви се основават на ученията на бхакти-йога, тогава няма да имате друг тип виждане. Ако служим на другите, животът ни ще бъде възвишен.

Понякога прекалено много се занимаваме с това да преценяваме какво е нивото на бхактите – дали някой е по-висш или по-старши, или по-начинаещ. Но не забравяйте, Кришна ви праща бхактите не за да ги съдите, а за да им служите. Ако край вас има някакви бхакти, вместо да ги съдите, служете им. По този начин не само те ще бъдат доволни, но самите вие също ще сте щастливи. Съвсем простичък принцип. Веднъж Шрила Прабхупад казал: “Просто се опитайте да обичате Кришна!” Вместо да навлизате твърде много в теоретични дискусии, просто се опитайте да обичате. Просто се стремете да служите на хората около вас.Leave a Reply