Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
С полу-притворени очи и поглед, съсредоточен във върха на носа, буден и бдителен, човек трябва да медитира върху лотосовото цвете, намиращо се в сърцето. Този лотос има осем листенца и е разположен върху изправено стъбло. Човек трябва да медитира върху слънцето, луната и огъня, поставяйки ги едно след друго в тичинката на това лотосово цвете. Като постави Моя трансцендентален образ в огъня, той трябва да медитира върху него като най-благотворната цел на всички медитации.”[1]

Английският е малко усукан, но за какво става дума тук? Вашето сърце е лотосово цвете. Поставете слънцето, луната и огъня на този лотосов трон, а в средата настанете Кришна. Какво представляват слънцето, луната и огъня? Те са наричани “свидетели”, те виждат всички човешки дейности, затова присъстват тези очевидци – слънцето, луната и огънят. Добавени са още брамините, гуру и звездите – те виждат всичко. Всички тези природни елементи трябва да присъстват, и разбира се те, без съмнение, са представители на Кришна. Така че трябва да ги има в сърцето ни.

Ако навлезете още по-надълбоко в символиката, тогава слънцето има божествената мъжка функция, като цар; луната е пазителка на тайните – артистичните, поетични, мистични преживявания; а огънят е връзката между земята и небесата. По такъв начин може да включите всичко в тази визуална медитация на трона на сърцето. А в центъра трябва да се намира Кришна. Обаче в какъв облик – това се описва по-нататък.

Образът Ми е със съвършени пропорции, изящен и приветлив. Притежава четири красиви продълговати ръце, очарователна, прекрасна шия, хубаво чело, чиста усмивка и сияйни обеци с формата на акули, висящи от две равномерни уши. Този духовен образ е с цвета на тъмен дъждоносен облак и е облечен в златисто-жълта коприна. Гръдта Му е обител на Шриватса и на богинята на щастието. Този образ е украсен с раковина, диск, боздуган, лотосово цвете и гирлянд от горски цветя. Двете лъчисти лотосови стъпала са нагиздени с гривни и звънчета, а снагата е украсена със скъпоценния камък Каустубха, наред с блестяща корона. Бедрата са накичени с красив златен колан, а ръцете са украсени с различни гривни. Всички крайници на този прекрасен образ пленяват сърцето, а лицето Му е разхубавено от милостивите Му погледи.”[2]

И така, този образ на Кришна трябва да призовем на лотосовия трон на сърцето си. Затова можем да кажем, че това е инструкция за медитация: опитайте се да откриете своя Бог такъв – очарователен, красив, привличащ.

Яшода: Бяха споменати четири ръце?

Тиртха Махарадж: Тук ръцете са четири, защото това е процес на йога, на медитация, нали така? Кришна дава малко остатъци и на йогите.

Отдръпвайки сетивата от обектите им с помощта на ума и отделяйки ума от всички обекти с помощта на интелекта, който е кочияшът в колесницата на тялото, мъдрият човек трябва да го насочи към Мен.”[3] Това е много известна метафора, сравняваща тялото с колесница, конете със сетивата, юздите с ума, колесничаря с интелекта, а душата с пътника в колесницата.

И така, това е техническо описание как да практикувате своята медитация. Но каква е нашата практика? Така да се каже подобрение на всички тези технически детайли – арча-виграха. Защото в арча-виграха виждате пленителната форма на Бога и можете да бъдете лично привлечени към Него.

 

 

 [1] “Шримад Бхагаватам” 11.14.36-37

[2] ” Шримад Бхагаватам ” 11.14.38-41

[3] ” Шримад Бхагаватам ” 11.14.42

 Leave a Reply