Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Посвещението е едно от свещенодействията в нашата традиция. То е като печат върху живота ни, че досега сме живели по един начин, а отсега насетне ще живеем различно. Много хора си мислят, че посвещението е краят на историята. Ала всъщност то е началото на духовното ви пътуване. Затова моля ви, бъдете много внимателни.

Този ден е специален случай за вас, когато можете да се доближите до духовната си идентичност. Той е начало на нов живот; така че, мисля, това е добра възможност.

Веднъж имах много интензивен ден. Ашрамът ни се местеше на ново място и след цял ден пакетиране, бързане и действане, следобед имах малко време да помантрувам. Прекрасно слънце обливаше храмовата стая. И този ден мантруването ми беше, надявам се, благословено. Защото имах една специална молитва докато мантрувах: „Моля те, мой Господи, винаги ме дръж в компанията на преданите!” Сега ви казвам тази тайна: ако имате някакви специални желания, просто ги пуснете по вълните на своето мантруване.

Посвещение означава и отговорност. Отговорни сте не само за самите себе си. Тези, които се присъединяват към групата на преданите, са отговорни и за мисията, от която стават част. Освен това трябва да станем отговорни практикуващи в тази красива възможност за среща на върховната Красота и върховната Любов в нашите сърца.

Добре дошли всички в школата на бхакти-йога! Нека благословиите на Божествената Двойка следват стъпките ви! По такъв начин този ден за пост, Екадаши, няма да е просто победа на духовността над илюзията, а великата победа на божествената любов.Leave a Reply