Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Двата аспекта на милостта са, че трябва да има някой, който да я даде, и да има някой, който да я приеме. Бог я дарява, а вие трябва да я приемете. Той тича след вас: “Ето моята милост! Ето моята благодат! Приемете я! Вземете я!” Този път не бягайте. Просто я приемете, бъдете вместилище на милостта, защото можете да се освободите. Освобождението е високо ценено във всички различни религии – освен в бхакти. В бхакти не се цени кой знае колко, то не е най-висшата цел. То е вторичен резултат. Оттук отново разбираме възвишената красота на бхакти – че това не е да тичаш след освобождението, а да тичаш след Бога.

О, любими на Радха! Ти си първопричината и животът на вселената. Джагата карана, джагата дживан – Ти си причината и животът.”[1] Споменати са трите аспекта на Бога – че Той е причината, поддръжникът и унищожителят, който ще вбере отново всичко.

Ти си причината, Ти си животът. Отвъд Теб никой няма нищо.” Тази визия е ограничена само до два от аспектите на Всевишния: Творец или източник; и Поддръжник. И край няма. В нашата концепция няма предел на божествената пълнота.

А какво означава “Отвъд Теб никой няма нищичко?” То значи “Ти си най-скъпоценният.” Защото, ако Кришна е животът, кое е по-ценно от живота? Животът сам по себе си е толкова естествен, и същевременно толкова уникален. Но ние можем да изразим и разгърнем красотата и ценността на живота единствено в досег с Върховния; по този начин той е по-цялостен. Не бива да пропускаме възможността да призовем божественото в живота си. И ако имате Него, имате всичко; нямате ли Него, нямате нищо.

Ти донасяш благодатта в света и Ти си Господарят на вселената.”Бхувана мангала – мангала означава благословия, а бхувана –  съществуване. Така че щастието на цялото битие е съсредоточено в Кришна.

Аз стигнах до заключението, че в този свят единствен Ти си този, който може да спаси Твоя пропаднал и греховен слуга.” Това би трябвало да бъде молитвата ни. „Хари хе дояла мора джая радханатха!”

Някой сравни бхаджана с вълшебно килимче. На това вълшебно килимче ние просто отлитаме на различно ниво на съзнание. Нима не е така? Точно така е. Ето защо това е нещо изключително важно за развиване в бхакти, понеже носи вибрация, която неустоимо пречиства и освобождава съзнанието.[1] ред от набожната песен „Смирение и отдаденост”Leave a Reply