Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от миналия понеделник)

 

В шастрите се казва: трябва да познаем това, чрез което всичко ще бъде познато; да постигнем това, чрез което ще сме постигнали всичко.

Такъв е начинът, по който живеят светците. Но вие тук повечето сте семейни мъже и жени. Затова стремете се да възприемете настроението на светците, настроението на онези, които са се отрекли от всичко, макар да изпълнявате задълженията си както трябва.

Така че ако не притежаваш нищо, значи си богат, най-богатият на земята. Така живеят светците – затова хората ги почитат. Те разбират, че “Аз не мога да го направя, не мога да постъпвам като него, затова по някакъв начин ще се постарая да допринеса.” Това много дълбоко присъства в индийския начин на мислене и на живот – хората са готови да подпомагат мисиите, ходят в храмовете и са готови да помогнат по някакъв начин.

Веднъж имаше една история: двойка индийци искаха да посетят един храм. Там беше на посещение друг свят поклонник. И така, тръгвайки натам, те се приготвиха: “Ще занесем малко ориз, малко плодове, малко гхи на този аскет, защото той е скитащ монах, отречен човек, може би се нуждае от някаква помощ, а и за нас ще е добре да му занесем нещо.” Затова те се подготвиха. После, докато жената вършеше някакво служене в храма, съпругът разговаряше с монаха. Бе много щастлив, защото получи добри съвети. Накрая стана време да си тръгват и започнаха да си събират нещата. Но жената каза на съпруга: “А това, което донесохме – ориза, гхи, плодовете – не трябва ли да ги дадем на този отречен странстващ монах?” А съпругът заключи: “О, аз разговарях с него, той е истински отречен, не се нуждае от нищо.” И си тръгнаха с даровете си.

Какво мога да кажа! Кали-юга напредва, работи усилено върху умовете на хората. Не забравяйте, че Кришна не прави бизнес с вашата посветеност. Но ние сме тези, които трябва да направим нещо, за самите нас е добре да намерим някакъв израз.Leave a Reply