Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
six goswamis

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София)

Продължаваме нашето четене от тази толкова важна книга – „Океана на бхакти-раса”. Какво очакваме от един океан? Да бъде голям. И още? Трябва да е дълбок; да е населен с животни; да е океан от нектар; да е потаен. И също да има вълни. Така че тази книга е разделена на вълни. Можете да видите какъв новатор е бил нашият Рупа Госвами. Той не просто следва шаблона да раздели книгата на глави, а на вълни. Едно от качествата на ваишнавата е, че е поетичен. Та нима бихме могли да опишем нектарния океан на бхакти-раса по хладнокръвен или скучен начин? Глави, под-глави и т.н – не, невъзможно! Трябва да са вълни! Виждате, че дори само от съдържанието на книгата можем да научим много.

Нашите госвами, нашите учители са с много разнообразен характер. Един от тях много строго указва правилата, предписанията и всички необходими елементи на практиката. „Хари Бхакти Виласа” е като устав, като кодекс за поведението на практикуващия. Казвам ви, много е трудно. Там се споменава нещо от рода на това, че ако следвате варнашрама-дхарма в продължение на 25 000 живота без грешка, едва тогава можете да се квалифицирате да минете нататък. Според този стандарт ние вече сме имали 24 999 живота преди, и сега трябва напълно да се усъвършенстваме. Описани са също и всички подробности от ритуалистичната част на нашия процес; всички необходими качества на бъдещия ученик; какво е значението на посвещението и т.н. Виждате, че Санатан Госвами дава много детайлна информация за правилата и предписанията.

После Рупа Госвами, който е друг от най-старшите сред госвамите; понякога той започва със съвсем простички напътствия. Като вачо вегам манаса кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам[1] – тези, които са овладели речта, езика, гениталиите си имат качествата да бъдат учители. След това какви са необходимите елементи за практикуване на бхакти, като ентусиазъм, някакво знание, някакво отречение[2]. Или какви са характеристиките на взаимоотношенията между преданите, като обмен, разкриване на мислите и т.н.[3]. И изведнъж след тази толкова основна информация, той бързо прескача на екстатичната тема да опише Радха Кунда: „Ако веднъж се потопиш в Радха Кунда, ще получиш екстатична према.”[4] Какво означава това? Той да не би да е някакъв духовен тур оператор? Нима ако посетим Радха Кунда като туристи и скочим в нея ще получим према? Няма да получим. Трябва да имаме правилното отношение. Свещеното къпане пречиства не само тялото, но и финото тяло, където се съхраняват данните за кармичните действия и последици. Така че, за да бъдем пречистени и да получим нещо по-висше, трябва да имаме вярното настроение. Затова Рупа Госвами описва подготвителните стъпки, като контрол и практики, правила и забрани, и подобни неща. Но това за него е много трудна, самоналожена дисциплина – да говори за АБВ. Защото той иска да говори за края на азбуката. Той иска да разкрие тайните; ала за да ни разкрие тайните, иска да ни подготви да сме способни да ги получим. И в много други книги Рупа Госвами описва много есенциални въпроси. Както тук, в тази „Бхакти Расамрита Синдху”.

Обаче нека вземем някой друг от госвамите. Да вземем някой младши –Джива Госвами, младежът. Джива Госвами е философ от много висша класа. Не само е красноречив оратор, убедителен в спора, но и много плодотворен писател. В случай, че имате някакви проблеми с философията, можете да се обърнете към него. Неговите прославени книги – „Сандарбхите” – са като сборници с най-съществени философски въпроси, дебати, аргументи и т.н. Той описва славата на „Бхагаватам”, обрисувайки го като най-големия авторитет сред писанията. И с тези философски аргументи защитава достойнството на своите по-старши учители и на цялата сампрадая.

Да вземем друг госвами – Рагхунатх дас. Заглавието на една от неговите книги е „Вилапа Кусуманджали”„Букет от цветята на раздялата”. Сега вече достигнахме връхната точка сред заглавията.

И така, тези писания са много важни за нас. Тези книги съдържат не само много деликатна информация, но изключително фини проникновения в духовната реалност. Някои от книгите на госвамите можете да намерите онлайн в 21 век. Но други от книгите им са погребани във Вриндавана. Защото те са толкова възвишени, че последователите са решили да ги заровят, да запазят съдържанието им от широко разпространение. Има грантха-самадхигробница, в която са погребани книгите на госвамите. От това можем да разберем, че съществува много висша класа информация, касаеща нашия процес. Затова нека ценим книгите на Рупа Госвами по същия начин.

 

(следва продължение)

 

[1] „Упадешамрита”, стих 1

[2] „Упадешамрита”, стих 3

[3] „Упадешамрита”, стих 4

[4] „Упадешамрита”, стих 11Leave a Reply