Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ganga

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос: В началото на лекцията си говорихте за живота и споменахте, че той е енергия. Щом казваме, че душата също е енергия, безсмъртна енергия, бихме ли могли да кажем, че те са едно и също – душата и животът? И двете са енергия, но една и съща енергия ли са? Можем ли да кажем, че има енергия, която съживява мъртвата материя, да речем растенията? И бихме ли могли да кажем същото и за камъните и кристалите?

Свами Тиртха: Да. Дори човешкото тяло е мъртва материя. Но то оживява от присъствието на душата, атма. По същия начин, ако имаме духовно виждане, ще съзираме присъствието на духовната искра, на жизнената енергия, душата. В това е разликата между научния светоглед и духовния светоглед. Научното тълкувание ще вижда мъртва материя дори където присъства жизнената енергия. Те изтъкват разни биохимични обяснения за живота. Но той не е биохимия. Докато духовната парадигма ще прозре присъствието на живота дори в тъй наречената мъртва материя. Затова казват „Майка Ганг”. Те не виждат водата на реката, виждат богинята. Примерите са безброй.

Така че трябва да пречистваме виждането си; тогава ще можем да съзираме жизнената енергия даже в скалите. Цялата тази вселена е пропита с Бог, с Неговите излъчени енергии. Има божествено присъствие навред. И в един смисъл енергията на живота и енергията на душата са много близо една до друга. При все това трябва да посочим, че душата е първоначалният фактор. Животът принадлежи на душата. Той е като естествен елемент за душата. Джива – това означава принцип на живота. А съзнанието е друг признак на душата. Не забравяйте, започнахме с това красиво обяснение, че съзнанието е в основата. Като хора ние имаме ограничено и малко съзнание, простиращо се само до известен предел. Върховният Бог Кришна притежава неограничено съзнание, Неговото съзнание е безмерно.

 Leave a Reply