Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
santan-goswami

Тиртха Махарадж: Коя е темата, в която биваме посветени? Всъщност, може да бъдете посветени в наука, може да бъдете посветени в тайна и може да бъдете посветени в мистерия. Кое ви харесва, кое избирате? Наука, тайна или мистерия?

Кришна Прия: И трите.

Тиртха Махарадж: Всичките? Е, тогава трябва да потърсите посвещение в процеса бхакти. Защото бхакти е тайната наука на любовната мистерия. Така че това е пакетна оферта. Получавате всичко с една инжекция.

Кришна Преми: Всичко е включено.

Тиртха Махарадж: И прасадът е безплатен. Но аз говоря сериозно. Не си мислете, че когато се присъединявате към бхакти-йога встъпвате на едно елементарно ниво. Божествената любов е начинът за свързване между душа и душа, между душата и Свръхдушата. Това е бездънна наука, най-дълбоката тайна наука. При това специална тайна, тъй като е открита тайна. Онова, което не виждате, е пред самите ви очи. Това е открита тайна, тя е тук, тук и сега. Ала едновременно с това е и мистерия. А всички мистерии си имат защитна система.

Например, „Бхагавад Гита” е велика мистерия. Прочитате я и си казвате: “Разбрах я!” Това е първата функция на защитната система. Мислите си, че сте разбрали. Това означава, че не сте разбрали нищо. Второто ниво е когато си мислите: “Четох, изучавах, и колкото повече чета, толкова по-малко разбирам.” Това е второто ниво на защитната система – запазвайки си още дълбочина, която да бъде прониквана и анализирана. И третото ниво е когато цялата мистерия е разкрита – това е нивото на реализацията, когато по милостта на нашите духовни учители, благодарение на напътствията на светците и на благословиите на Бога, нещо мъничко сме разбрали.

Наука, тайна и мистерия. Това е, което можем да постигнем, като се присъединим към божествената школа на посветеността. И дори ако междувременно забравите за най-висшите идеали и започнете да търсите незначителните камъчета по улицата, шансът е с вас.

И така, за да активираме своя живот, своето знание и своето бъдеще, трябва да последваме някой, който е видял истината.

Но има една история за Санатана Госвами. Той бил велик светец преди около петстотин години в Бенгал и бил много известен със своите притежания. Притежания у аскет? Що за притежания имат те? Не очакваме от тях да имат големи богатства или нещо такова. При все това било добре известно, че той притежава философски камък. Веднъж имало един човек, чието положение било много подобно на това на Арджуна – бил обезсърчен. Бил много беден, в нищо не успявал в живота. И тогава научил, че този садху, Санатана Госвами, притежава философски камък. И така, нашият приятел решил: “Трябва да отида при този светец. Може би ще има някаква полза за мен.” Отишъл той при Санатана Госвами и казал: “Прабху, научих, че притежаваш философски камък.” Санатана Госвами отвърнал: „Да, притежавам.” “Можеш ли да ми го дадеш?” “Да, разбира се, че мога да ти го дам.” “Ама той истински ли е?” “Разбира се, може да произвежда толкова злато, колкото искаш.” “Е това е то! Да! Моля те, дай ми го!” “Намери го, ей там е някъде на купчината с боклук.” И така, нашият приятел отишъл и започнал да рови в боклука, и бил много щастлив като намерил камъка. Прибрал се у дома с вълшебния камък, обаче после се замислил: “Чакай малко! Щом този човек държи вълшебния камък на боклука, значи сигурно притежава нещо много по-скъпоценно. Аз не съм обикновен ученик, който се удовлетворява с по някое камъче тук и там. Искам истинското съкровище.” И така, на следващата сутрин той се върнал при свами. Санатана Госвами го попитал: “Удовлетворен ли си?” а човекът казал: “Не, не съм удовлетворен! Аз искам истинското съкровище. Ти сигурно притежаваш нещо по-ценно.” Санатана Госвами казал: “Да, разбира се, че притежавам нещо много по-ценно от философския камък.” “Можеш ли да ми го дадеш?” “Да, мога да ти го дам” “А какво е то?” “То е святото име: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Обаче имам едно условие.” “Какво е условието?” “Вземи своя философски камък и го хвърли в Ямуна.”

И така, когато сме готови да хвърлим своите скъпоценни камъни в реката, тогава ще можем да получим истинското съкровище. В бхакти-йога има само едно условие – че няма условия, това е безусловен процес. Трябва да сме привързани безусловно към върховната истина; не бъдете привързани към материалните си навици, условия или каквото е там. Бъдете готови за промяната.Leave a Reply