Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол)
Нароттам дас Тхакур е много специална личност, както всички знаете. И самото му име е много поучително, защото „нара” означава „човек, човешко същество” а „уттама” означава „най-висш”. Тъй че Нароттам е свръхчовек. ОБАЧЕ след това има и „дас” – възвишен човек в нисша позиция, в позиция на слуга. Мисля че това е правилният вайшнавски идеал за манталитета който трябва да имаме. Трябва да станем от една страна свръхчовеци; а от друга да бъдем смирени слуги на Бога и хората.
Как да бъдем свръхчовеци? Не става със сила. Това също е възможно – да натрупваш все повече и повече сила. Но яко я трупаме в противоречие с божествената подредба и с хармонията в света или ако нараняваме чувствата на другите, тогава по-късно ще трябва да си платим цената. А как преданият трупа сила? Раздавайки. Чрез разпространяване на Святото Име, чрез пеене НА ВИСОК ГЛАС на Святото Име се генерира силата на предаността. И тъй, ако накърняваме интересите, пространството или емоционалния живот на останалите, можем да кажем че това нанася вреда, то е вид греховна дейност, вмешателство. И има такова ниво в човешкото съществуване, на което греховните дейности няма как да не бъдат измерени и претеглени. Това е нивото на справедливостта. Обаче справедливостта не ни носи щастие. Но милостта може да продължи там, където справедливостта спира.
Да можеше да съчетаем тези два аспекта: да станем свръхчовеци – имам предвид отвъд нормалните, обикновени човешки възможности – да станем истински човешки същества, и то по смирен начин…! Това е Нароттам дас! Възвишен човек в ниска позиция; и затова НИЕ добавяме „Тхакур”. Какво означава „Тхакур”? Бог. Използва се, доколкото знам, като звание за Бога, Господа, Върховния. Тъй че извисения човек, който се е поставил в ниска позиция – той е нашият Бог.
Трябва да ценим Чайтанйа. Трябва да намерим начин как да правим това. Но следвайки стъпките на предходните ачарии, можем да научим нещичко. Защото какво е желанието на Нароттам дас Тхакур? „Кога ще затреперя, докато викам името на Гауранга? Кога сълзи ще украсят очите ми докато пея името на Бог Хари?” И това не е фалшиво парадиране с псевдо-чувства, но нещо истинско – а истинските неща обикновено се пазят скрити. Ако имаме същия копнеж, то това е начинът да станем свръхчовеци, да станем Нароттам – нара уттама.
„Където си Ти, там е Вриндаван.” Ако имаме такова виждане, ако ценим Чайтанйа – че където си Ти, там е Вриндаван – тогава е много лесно да дойдем във Вриндаван.


Leave a Reply