Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha




B.A.Narayan Maharaj

(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 вечер, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

„Васудева разбрал, че това дете е Върховният Бог, Нараяна. Като заключил това без съмнение, той се изпълнил с безстрашие. Покланяйки се с допрени длани и съсредоточавайки вниманието си, започнал да поднася молитви на детето, което озарявало стаята с естественото си сияние.”[1]

Тук следват молитвите на Васудева, чрез които разбираме историята как те постигнали достойната позиция да станат родители на Всевишния. Били изпълнявали аскеза дълго-дълго време в предишните си животи и по този начин добили съгласието на Кришна да стане техен син – и то не само веднъж, но в различни инкарнации. Това бил един от тези случаи. Какъв духовен стремеж – да поканиш Бога за член от семейството си! Цялото това забавление показва колко близко идва Кришна, толкова близко до Своите възлюбени предани. И някои от тях са избрани да бъдат Негови родители.

Ще цитирам само няколко стиха от тези молитви:

„О, източник на материалната енергия, това дивно битие действа под контрола на могъщото време, разделено на секунди, минути, часове и години. Елементът време, разпростиращо се в множество милиона години, е просто друга форма на Бог Вишну. В забавленията си, Ти действаш като господар на времето, но си източникът на цялата добра съдба. Позволи ми да Ти поднеса почитта си.”[2]

На тази молитва Върховният отвръща така: „Моя скъпа майко, най-добра сред благочестивите, в предишното си раждане в епохата на Сваямбхува, ти бе позната като Пришни, а Васудева, който бе най-добродетелният Праджапати, се наричаше Сутапа. Когато двамата получихте заръката на Бог Брахма да създадете потомство, вие най-напред се подложихте на сурови отречения. Мои скъпи татко и майко, вие понасяхте дъжд, вятър, силно слънце, изгаряща жега и жесток студ, изстрадвайки всевъзможни неудобства в зависимост от сезоните. Практикувайки пранаяма, за да овладеете жизнения дъх в тялото си чрез йога, хранейки се единствено с въздух и сухи листа, паднали от дърветата, вие пречистихте ума си от всичко замърсено. По този начин, желаейки благословия от Мен, Ме обожавахте с умиротворени умове. Така преживяхте дванадесет хиляди небесни години, изпълнявайки различни отречения в съзнание за Мен.”[3]

Ето как двамата били извършвали тапася, за да поканят Кришна за свой син. „И двамата, съпруг и съпруга, постоянно мислете за Мен като за свой син, ала винаги знайте, че Аз съм Върховният Господ. Така, неспирно мислейки за мен с любов и нежност, вие ще постигнете най-висшето съвършенство: ще се завърнете у дома, обратно при Бога.”[4]

И така, появяването на Кришна започва с чудо. Той се появява в пълното си божествено великолепие и говори на родителите си за миналите им животи. Защо споменаваме това? Защото най-вероятно, ако Кришна се появи в нашия живот, Той ще ни разкрие всички необходими тайни и накрая ще получим насоката: „Ако мислите за Мен ще постигнете най-висшето съвършенство и ще се завърнете у дома, обратно при Бога.”

Представете си, че сте баща или майка в затвора, и очаквате новороденото ви бебе да бъде убито. Доста драматично. Какво можем да очакваме в подобен момент? Очакваме раждането на нормално дете, а изведнъж се появява такава блестяща хубост – това създава дори още по-голям проблем! Ала тъй като Васудева осъзнал, че бебето е Върховният Бог, в крайна сметка той станал много безстрашен. Странно, но на нас с моите духовни братя и сестри, някои ни казваха Нараянови – принадлежащи на Нараян – по името на нашия Гурудев. И защо учениците на Гурудев бяха толкова безстрашни? Защото Нараян се появи при тях като Гурудев. Наричаха го „Безстрашния Проповедник”, както знаете от заглавието на книгата.

И така, вие сте в затвора и сте баща на новородено бебе. Какво да сторите сега? Много напрегнат момент. Кришна дал насоката, че „Ако мислите за Мен и разберете, че Аз съм Бог, ще постигнете съвършенство,” а след това се превърнал в нормално малко дете. Шлемът паднал, две от четирите ръце се скрили, захвърлил и шанкха, и чакра… След това Васудева получил вдъхновение от Върховния да вземе новороденото от стаята, където било дошло на бял свят, в същия миг, в който Йога-мая, духовната енергия на Бога, се родила като дъщеря на съпругата на Нанда Махарадж.

 

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 10.3.12

[2] „Шримад Бхагаватам” 10.3.26

[3] „Шримад Бхагаватам” 10.3.32-36

[4] „Шримад Бхагаватам” 10.3.45



Leave a Reply