Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
DSCN0033

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

Въпрос: Бих искал да попитам каква е била жертвата, която тези мъдреци подготвяли за хиляда години в гората Наимишараня? Какъв вид жертва е била?

Свами Тиртха: Всъщност това е част от самата история, така че ще стане ясно в следващите стихове. Но дори в този стих беше споменато, че целта ѝ е да зарадва Бога и също да удовлетвори Неговите предани. Защото в действителност желанието на мъдреците, които се били събрали, било да служат за благото на света, на живите същества. А това е и философски въпрос. Понеже как можем да служим за благополучието на всички същества? Ако удовлетворим извора на творението. Така че ако Кришна е доволен, всеки е доволен. Затова първата цел на жертвата е да се удовлетвори Всевишния. Но как можем да пожертваме Всевишния? Извинете – да удовлетворим Всевишния? Ако удовлетворим Неговите предани. Така че и двете страни участват. От едната страна Бога, от другата – слугите Му.

Но аз казах „как да пожертваме Бога”, нали? Мислите си, че е било грешка на езика[1], но не е. Ако прочетете Риг Веда, ще разберете.

Така че това трябва да изучим – как да удовлетворим Върховния, как да удовлетворим Неговите свидни предани. Това е главната цел на живота ни. Трябва твърдо да вярваме в това! Затова общуването с преданите за нас не е материална компания, то е свещена практика. Защо? Защото когато Бог бил малко претоварен, Той запитал ангелите: „Нужно ми е място да се скрия. Кажете Ми къде няма да Ме намерят. Искам да се скрия. Но хората винаги Ме намират със своите молитви: „Помогни ми! Дай ми!” Имате ли идея къде мога да се скрия?” Тогава ангелите рекли: „О, има много добро място. Това са сърцата на човешките същества. Никой няма да Те потърси там.”

Това означава, че Кришна живее в сърцата. И особено в сърцата на чистите предани. Но тогава идва следващият въпрос: Кой живее в сърцата на чистите предани? Кришна. Затова толкова високо ценим чистите предани – защото са в сърцето на Говинда, а Говинда живее в техните сърца. Ако искате да намерите Бога, намерете своя ангел. Намерете своите госвами.

 

[1] На английски думите sacrifice (жертвам) и satisfy (удовлетворявам) са близки по звучене.Leave a Reply