Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
„Шримад Бхагаватам” е разказ в разказа. По-общият план са светците от Наймишараня, които са се събрали за да чуят беседата. Там Сута е разказвачът и си спомня какво се е случило на брега на Ганг, повтаряйки разговора между Шукадев и Парикшит. А Шукадев повтаря много неща, които самият той е слушал преди. И така, една история е вградена в друга.

И както знаете, колко теми дискутира „Бхагаватам”? Десет теми, тъй като е Маха Пурана; една Маха Пурана говори за десет теми, малката Пурана говори за пет. Ако прочетете началото на Втора Песен, там ще откриете списък на темите. Така че моля ви, недейте да ме разочаровате; следващия път когато дойда и попитам: „Колко теми обсъжда „Бхагаватам”? – никакъв отговор. Моля ви, проучете, направете си списък, запомнете – кои са темите, кои са въпросите, които разисква една Маха Пурана. Например: сътворението, вторичното сътворение, правилата и забраните, историите на инкарнациите, историите на кралете, пътят към спасението, дефиницията за мокша, какво следва да правят хората, кой е окончателният подслон – всички тези различни теми са споменати и обсъдени в „Шримад Бхагаватам”. От тях можем да определим какво представлява той. Ако съществува огромна литература, която обаче не дискутира тези теми – това не е Пурана.

Всъщност най-широкият кръг на „Шримад Бхагаватам” сте вие, сега! Защото ние тук повтаряме онова, което е било повторено преди 5 000 години. Въпросите са поставени: какво трябва да направят човешките същества? Това е, което трябва да разберем. И не само да го разберем, но и да го приложим на практика.

В последните части на Първа Песен, когато Парикшит вече разбира, че ще умре след седем дни, той казва на събралите се светци: „Няма значение, че аз трябва да умра, всички вие продължете да възхвалявате Вишну!” Това е жертва. Аз жертвам живота си, но това няма значение – киртанът трябва да продължи! Обожанието не бива да спира.

От „Бхагаватам” можем да разберем какъв е методът на учене – това е запитването. Светците, според мен, много добре са знаели какво трябва да правят. Въпреки това те питали.Leave a Reply