Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Крипадхам: Защо в „Бхагавад Гита” Шрила Прабхупада превежда буддхи-йога като „предано служене”? Бихте ли коментирали това?

Тиртха Махарадж: Защото бхакти трябва да се изпълнява с буддхи. Предаността трябва да бъде мъдра преданост. Защо? Защото във „Веданта-сутра” се препоръчва, че най-напред практикуващите трябва да станат мъдри. А след това да станат невинни като деца. Първо стани риши-муни, а сетне дете. Какво означава това? То значи: първо придобий буддхи-йога, придобий интелектуална връзка. На други места Кришна казва в „Бхагавад Гита”: “Използвай цялата си интелигентност във връзка с Мен.”[1] Ала след това трябва да разберем, че не интелектът ще ни помогне да възстановим връзката си с божественото, а един различен тип йога – това е йогата на посветеността, йогата на чувствата. А това най-добре го умеят децата. Понякога те дотолкова са вглъбени в игрите си, че забравят да ядат, да спят или да се приберат у дома, защото така са се отдали. Освен това те са съвсем чисти в сърцата си, в намеренията си – нямат усложнен ум. Така че първо стани мъдър човек, а после простодушно дете. Това е пътят обратно към дома, към Бога.

Затова буддхи-йога трябва да бъде чисто предано служене. Това е предпоставка, предварителен етап преди това невинно състояние. Каква е дефиницията за мъдрост?

Някой: Когато мислите са приложени на дело.

Тиртха Махарадж: О! Много близо до същината!

Ямуна: Обаче какво е качеството на мислите?

Тиртха Махарадж: Няма значение, независимо какви са мислите, признак на интелигентност е да съумееш да постигнеш целта си. Но аз съм чувал и друго определение за мъдрост и то гласи: “практическата способност да обичаш.” Приемате ли това? То е много близо до онова, което вие казахте, но поставено в контекста на бхакти. Така че мъдростта не е лабиринтът на усложнения ум, а някаква топлина, някаква светлина, излъчваща се от божествен източник, която ни утешава. Това е мъдростта. Тази мъдрост, за която говоря, не е човешко постижение, а божествена благословия. Може нашите герои на мъдростта да са съвсем простодушни от материална гледна точка. Но ние трябва да сме способни да доловим същественото качество. Духовната интелигентност е божествена характеристика на душата. Защото не става дума за познаването на много информация, а за виждането на истината, на същината. Което е още една дефиниция за мъдрост. Затова се молим божествената мъдрост да ни осени.[1] “Бхагавад Гита” 12.8Leave a Reply