Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Гурудев 11.I.09-42

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2010, София) 

Честита Нова Година! Освен това имаме и пълнолуние. Така че не само един голям годишен период започва наново, но и нов месечен период. Обикновено в такъв момент хората много активно дават обети и се опитват да посветят живота си на нещо. Казва се също така, че с каквато практика започнеш годината си, тя ще продължава през цялата ти година. И така, тези дни ние започваме с честване на пълната луна, започваме като отново посвещаваме животите си на Върховния Бог…

Ямуна: А вие започнахте и с пътуване.

Тиртха Махарадж: Но започнах и с пристигане. Много пъти сме говорили, че истинският празник е когато се събираме заедно с някаква духовна цел. Аз чух, че вие вече пяхте всички различни имена, мантри и мелодии, и за мен вече нищо не остана. Но това е много добре, защото трябва да слушаме, аз дойдох, за да ви слушам. През тези няколко дни вие ще давате лекциите, беседите и дискусиите, пък аз ще слушам. Обаче не питайте накрая: „Има ли въпроси?”

Много се радвам, че имаме някои нови приятели тук. Пожелавам ви този първи ден от новата година да донесе голям успех в живота ви. Миналата година беше много успешна и плодотворна за мисията. Не зная какво е вашето усещане за миналата година, каква беше? Каква беше тя за теб, Парамананда?

Парамананда: Най-добрата ми година досега.

Тиртха Махарадж: Звучи добре. Други мнения? Как беше вашата изминала година?

Някой: Най-лошата.

Тиртха Махарадж: Най-лошата?! О! Време е за промяна. Няма значение дали това са най-добрите или най-лошите години на живота ни, няма значение – ние се събираме заради някакви общи принципи. В нашата предана практика можем да превърнем трудностите в положителни резултати, а най-добрите години на живота си можем да направим дори още по-прекрасни.

И така, пожелавам ви тази година да продължи по същия начин – в песни, мантруване, плач, танцуване. Ала не е достатъчно да се живее само заради спомените.Leave a Reply