Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Заглавието на Шеста Глава на „Бхагавад Гита” е „Дхяна Йога”. Какво е “дхяна”? Медитация – нещо такова. Ала ние използваме думата „медитация” твърде често. Когато бленувате, вие казвате: „Аз медитирам.” Това обаче не е истинска медитация. “Дхяна” означава дълбока вглъбеност. Най-напред се разграничавате от външните дейности, сетне запазвате това състояние, сетне го задълбочавате. Това е дхяна – да отидеш надълбоко. В такъв смисъл това е медитация.

Нашата медитация, медитацията на преданоотдадените, е да съзираме Кришна навсякъде и да виждаме всичко в Него. Както например: “Аз съм вкусът на водата. Аз съм „Ом” във ведическите мантри. И Аз съм способността у човека.” Навсякъде можете да видите присъствието на Кришна.

Кришна описва различните методи за съсредоточаване на ума, такива като: култивиране на знание, йога, това или онова. А в края на главата казва: „Един йоги е по-велик от аскета, по-велик от емпирика, по-велик и от кармичния работник. Затова, о Арджуна, при всички обстоятелства, бъди йоги.”[1]

Какво означава това – йоги? Някой, който е свързан – свързан с Бога. Това е йоги – независимо от религията или специфичната школа – ако някой има досег с Бога, той е йоги. Християнската вяра не одобрява особено йога. Но истинските светци са йоги, защото са свързани с Бога. Така че по-добре е да си йоги, отколкото емпирик или аскет, понеже такъв човек е свързан. Затова, „бъди йоги при всякакви обстоятелства.”

Ала йоги има много видове. Какви йоги трябва да сме? Кришна ни помага, давайки ни дефиниция какъв тип йоги трябва да станем. Той казва:

йогинам апи сарвешам

мад-гатенантар-атмана

шраддхаван бхаджате йо мам

са ме йуктатамо матах

“А от всички йоги, този който винаги с голяма вяра пребивава в Мен, погълнат е от мисли за Мен и Ми отдава трансцедентално любовно служене, е най-интимно свързан с Мен в йога и е най-издигнатият от всички. Това е Моето мнение.”[2]

Такива йоги трябва да станем – да обожаваме Кришна от сърце и душа. Не с някакво второстепенно, небрежно отношение, а с цялото си внимание. Нека се доверим на мнението на Кришна. Щом Той казва: “Такъв йоги ми е най-скъп,” нека се стремим да осъществим този идеал.

 

 


[1] „Бхагавад Гита” 6.46

[2] „Бхагавад Гита” 6.47Leave a Reply