Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 03.10.2017 сутрин, София) 

(продължава от предишния понеделник)

Обикновено ние с какво живеем? Имаме своите съпрузи и съпруги, и няма по-висш авторитет – освен самите нас – в нашите семейни взаимоотношения. Защото всеки си мисли: „Аз съм по-висшият авторитет в тази система.“ Но тогава какво да правим? Има много добър начин за справяне с конфликти във всяка връзка, дори да нямате авторитет, който да хармонизира стълкновението. Мудра – знаете ли какво означава мудра?

Някой: Мога да обясня от гледна точка на йога. Тъй като нашето физическо тяло е електрическо, мудрите в йога са като включване и изключване на електричеството, и ние можем да контролираме различните центрове и енергии в нашето тяло – това са нашите ключове. Има и три големи ключа, които се наричат бандхи. Така чрез мудрите и бандхите можем да владеем тези големи сили.

Свами Тиртха: Много сте права. Оригиналното значение на мудра е „печат“. Защото тя, както казахте, заключва, сякаш запечатва, затваря кръговете и енергийните пътища. Също така мудра се използва в изкуствата, например в танца, където освен йогийското значение, мудрите изразяват дадени чувства, даден смисъл, дадени жестове; дадени личности също могат да бъдат изобразени чрез мудри.

А съществува и мудра, така да се каже, за хармонизиране на семейни конфликти. Има такава мудра! Да ви я покажа ли? Искате ли да бъдете въведени в тайните на хармонията в семейния живот? Уловете другия за ръцете, като с това сякаш казвате: „Дори и да се караме, ние сме едно“. Това е хармонизиращата мудра на щастливите конфликти. „Сега можеш да ми кажеш каквото имаш да казваш, обаче ние си принадлежим.” Така че мудра означава ключалка: ние си принадлежим. Независимо от спорове, харесване, не-харесване – ние си принадлежим. Това внася по-висшия принцип, който ще хармонизира конфликта – дори и когато няма личност, която да го направи – защото сме призовали идеята, в името на която сме се събрали. Съгласили сме се, че ще споделяме целия този живот заедно. Това йога ли е – понеже йога означава връзка и самоконтрол?  Разбира се! И изкуство ли е – артистичен израз на смирение, красота и любов? Да!

Баладев: Въпросът ми е дали трябва да прилагаме тази мудра преди или след конфликта?

Свами Тиртха: Преди, едновременно, след… Трудно е да се каже, защото в живота толкова рядко имаме конфликти.

Баладев: В твоя живот може би, Гурудев…

Свами Тиртха: Обаче независимо дали я прилагате преди или след, тя ще работи. Ще прекрати пороя от глупости и ще отвори един друг канал.

Но ние толкова много се нуждаем от тази хармонизираща сила! Защо да си пилеем времето в конфликти? Междувременно можем да бъдем щастливи! Вижте, животът е…

Баладев: Прекрасен.

Свами Тиртха: Да! И това, което толкова много ми харесва е, и най-възвишената теория и мистичното тълкувание на йога могат действително да се приложат в ежедневието. Това е добре. Разбира се, то е нещо съвсем простичко, съвсем човешко.

(следва продължение)

 Leave a Reply