Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К. Тиртха Махарадж, 26.11.2006. София)

Ние практикуваме Бхакти йога. Бхакти означава божествена любов, а йога значи връзка. Всеки обича да е свързан. Щом сме се родили тук на тази земя, ние сме свързани. Дишаме един и същ въздух. Живеем на една и съща повърхност. Споделяме подобни проблеми. И би трябвало да живеем за най-висшите идеали.
Ние сме свързани и тази връзка има влияние върху нас. Само си представете, помислете – колко много влияния има в живота ви!? Вие сте син на майка си или баща на сина си; съпруг на жена си или глава на семейство; поданик на държавата, приятел на приятелите си, враг на враговете си. Имаме различни роли, толкова много различни роли. Животът ни е досущ като мрежа. И тази мрежа определя разните ни роли.
Тези роли ни обуславят и ние сме свързани с тях. Ако направите списък колко различни роли и колко различни заетости имате, списъкът ще е дълъг. И просто си представете, ако из един път изгубите всичките си обусловености, ще почувствате “Изгубил съм себе си!” Представете си: губите семейството, губите работата си, губите личната си карта – изведнъж голям проблем! При нормални обстоятелства си мислим, че сме някакви – такива или онакива – имаме фалшиви отъждествявания. Намираме се под влияние на своите роли и на мрежата. Малцина са готови да потърсят истинската си идентичност. А още по-малко са ония, които са готови да променят своята самоличност. Но има едно основно правило. Искаш ли да се отървеш от някакво влияние, трябва да се поставиш под друго влияние. Това е важно послание, моля ви, внимавайте! Ако чувствате някакво бреме върху сърцата си, върху плещите си, това идва от обусловеностите, които имате. Затова избавете се от тези обусловености! Ала това е възможно единствено ако се оставите на друга обусловеност. Само че вместо горчивата обусловеност, изберете сладката. Илюзията – или мрежата на обусловеността – ви учи с пръчка. Кришна също ни учи, но неговата пръчка има дупки. Неговата пръчка е флейтата Му.
Така че поставете се под божествената обусловеност! Елате под божественото влияние!
Животът е… Какво е животът? Някои казват път, река. Твърде оптимистично. Бъдете повече реалисти. Страдание. А още по-песимистичните могат да рекат: животът е провал. Някой ми беше казал, че светът е кораб, който бързо потъва. Да, без божественото влияние нашият живот е провал. Затова призовете божественото влияние в живота си! Не сме родени, за да страдаме. В крайна сметка този живот е шанс да се сдобием с опит и да изразим връзките си. Вместо да страдате за самите себе си, бихте могли да служите на Върховния Бог в щастливо настроение. Вместо липса можете да имате пълнота.
Животът е приключение. Ние сме гости тук. Желани или нежелани – не зная, но ние търсим своя дом. Защото или сме у дома, или изпитваме носталгия по дома си. Вие чувствате ли се вкъщи? Или усещате, че копнете да намерите пътя обратно към дома, обратно при Бога? Затова оставете се, радостно се предайте на божествената закрила.
Трудно е да се откажем от привързаностите си, но Кришна може да направи тази магия.Comments are closed.