Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
krgopika

(продължава от предишния понеделник)

“В случай, че дори само за миг е разделена от Шри Кришна, Тя се измъчва от неспирно пораждащи се различни чувства като смирение и безпокойство, и се избавя от всяка тревога щом отново се събере с Шри Кришна, което постига след разнообразни старателни усилия като обмяна на послания чрез пратеници. Дано тази Шримати Радхика ми дари служене в Нейните лотосови нозе.”

Един много специален вид екстаз, който Те преживяват, е страхът от раздяла докато се срещат. Изпитвали ли сте някога това чувство?

Кришна Прия: Да.

Тиртха Махарадж: С Кришна?

Кришна Прия: С Кришна?! Това не присъстваше във въпроса.

Тиртха Махарадж: Това е много особено чувство. Би могло да се очаква удовлетворение от срещата, при все това вие се боите, че ще изгубите любимия си. Но когато сте разделени от любимия си, ще изпитвате силен копнеж да се срещнете с него. Тогава кое е по-добре – да сте заедно или да сте разделени?

Ямуна: Заедно.

Кришна Прия: Разделени.

Кришна Преми: От време на време разделени.

Тиртха Махарадж: Да, но ако погледнем нещата от обратната страна, понякога да сте заедно е толкова болезнено и проблематично, че искате отдих. Ала  когато сте разделени, изпитвате не желание, а успокоение. Така че отново виждаме мистериозната трансформация от един аспект в друг.

И за да прескочат пропастта над тези различни чувства, понякога Те се нуждаят от пратеници. Пратениците са много важни участници във всяка една връзка. Веднъж имало един учител, който имал един много близък ученик. И този ученик отхвърлил учителя. Тръгнал си и от учителя, и от мисията. Разбира се, всяко едно такова действие е сигнал: “Моля те, обърни ми повече внимание.” Нали така, това е психология, проста психология. Той очаквал повече грижа, повече внимание от учителя. И след много, много години, когато отново се срещнали, ученикът казал на учителя: “Съжалявам. Аз сгреших. Сега виждам, че бях в такава глупава ситуация, че ти не можеше да се доближиш до мен, защото бях толкова затворен.” И тогава учителят казал: “Да, но как осъзна това?” Той отвърнал: “Ами знаеш ли, имах същия проблем с моя син. Не можех да се доближа до него. И тогава си спомних какво се случи с мен и теб.”

Ако в такъв случай има пратеник, който да помогне в общуването на затворените страни, тогава с всички конфликти, грешки и страдания е просто свършено. Понякога имаме нужда от посредници – във всякакви емоционални случаи, били те позитивни или негативни. Когато има блокаж се нуждаем от някой, който да премахне пречките. Затова тези посредници или пратеници между Радха и Кришна, между гопалите и гопите са много, много важни. И те трябва да полагат старателни усилия, за да въдворят мир. Старателни усилия! Налага им се да използват всякакви хитрини, за да постигнат целите си. Затова ние се молим на Шримати Радхарани да ни дари служене в лотосовите си нозе.

“Макар даршан с Шримати Радхарани да е рядко постижим дори за богини като Парвати, Тя бързо ще те направи получател на Нейната милост под формата на нектарно лично служене към Нея докато се наслаждава в компанията на Шри Кришна, ако Й поднасяш почитания чрез тези осем стиха. Добавяйки още един човек към свитата си, Радхарани донася радост на всичките си приятелки.”

Това е заключението на тази поема. Ако обожавате Шримати Радхарани с тези молитви, ще бъдете благословени. Не ви питам дали имате някакви въпроси, защото не можем да разберем, а и не бива да се опитваме да разбираме абсолютната истина и науката, тайната и мистерията на Шримати Радхарани. По-добре да ги обожаваме.

 Leave a Reply