Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София)
Молитвата в повечето случаи е интелектуална; а в добрите, специалните случаи е емоционален плач към Бога. Медитацията е когато дотолкова се опразниш, че така да се каже изоставяш контрола над себе си, за да го поеме Той. Както си говорихме, в молитвите обичайно ние се стремим да Го контролираме. Но в една истинска медитация искаме Той да ни владее. В това е разликата.
В медитацията сме така да се каже пасивни приемници – приканващи, стремящи се да приемат, да разберат, да получат. В молитвата поднасяме себе си, енергиите си, думите си, мислите си.
Ако практикуваме чисто било едното, било другото, не бихме могли да кажем, че едното е по-висше, а другото по-низше. Кое е по-висше – шраванам или киртанам? И двете са добри. Най-напред слушаме, след това възпяваме. Най-напред се молим, сетне медитираме. Или пък обратното. Всичките различни елементи имат стойност.
Но толкова красиво се молим, когато сме потънали в проблеми, нали? Може би би ни било трудно да медитираме в такъв момент. Искаме да спрем потока от мисли, в главата ни сякаш бушува буря. В такива мигове не можем да медитираме – но можем да се молим! Различно е, малко е различно.
И така, ако в групата си имате човек, който хубаво се моли, чиито молитви Господ слуша, идете при него: „Моля те, помоли се мъничко за мен.” А ако имате човек, който да медитира хубаво, трябва да изучите медитацията от него. Ако някой мантрува хубаво, научете мантруването от него и т.н. Ако някой служи много хубаво на Гурудев, следва да се обърнем към него за да се научим как се служи добре на Гурудев. Нали, това е методът. Затова в Гаудия Матх бхактите не се борели за остатъците от храната на гуру, а чакали пред вратата на един от учениците, който бил много отдаден на учителя. Те чакали за махапрасадам от Кунджабихари Видйабхушан, за да се сдобият със същата посветеност към Гурудев, каквато той имал.
Разбира се, недейте да се опитвате да отмъквате прасадам един на друг от чиниите си! „О, на лекция чух че ако го взема…” и събирате от всички чинии – „понеже Дамодар е много добър в мантруването; той пък в пеенето, тя – в друго нещо… И по този начин ще мога да стана най-добрият!” Но ако се нуждаете от някаква помощ, от напътствие, от съвет – трябва да знаете към кого да се обърнете.
Просто вървете в стъпките на онези предани, чиито молитви Господ слуша и вземете малко прах. Тогава ще го получите. Това е нашата молитва.


Leave a Reply