Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 30.09.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Наскоро един много буден младеж попита на лекция: „Как можем да имаме вяра в духовните си преживявания? Извършваш някаква практика и те спохождат някакви видения и осъзнавания; как можеш да прецениш дали това е нещо истинско или не, дали е в добра посока или не?” Това добър въпрос ли е? Много е трудно да отсъдим как да се доверим, на какво да разчитаме. Какъв отговор бихте искали да чуете – обещаващ и сладък; или реалистичен?

Отговор: И двата.

Свами Тиртха: Тъй или инак ще ви кажа и двата. По-добре да попитам: кое хапче искате първо – горчивото или сладкото? Но всъщност първо трябва да ви дам сладкото. Защото сладкото е точно това, което Шридхара Махарадж казва: доверете се на себе си. И аз също напълно споделям това мнение – ние всички имаме в крайна сметка такова съкровено вътрешно водачество. Когато чувстваш, дори да не можеш да го обясниш, дори да не си философ, но просто чувстваш: „това е правилно, а тук нещо не е наред”. Мисля, че всички имаме тази способност. И ако сте искрени, достатъчно чисти и сте готови да стигнете до предела, тогава можете да разчитате на това вътрешно водачество.

Тогава дадох именно този отговор на младежа: „Довери се на себе си. Довери се на сърцето си, на това вътрешно водачество – то е винаги с теб.” Но някак забравих да му дам горчивата… е, не горчивата, но реалистичната алтернатива. Защото Шридхара Махарадж казва също, че ако се храниш и се заситиш, нима е нужно да питаш някого за това? Не, то е толкова ясно: „Сега вече съм сит”. Не питаш никого: „Можете ли да ми кажете дали съм се наял?” Не, просто го чувстваш, съзнаваш го. И Шридхара Махарадж казва, че можеш да прецениш това по симптомите. Когато се храниш, с теб се случват няколко неща: гладът ти намалява, енергията ти се увеличава, и удовлетворението, ситостта ти също расте. Така по признаците можеш да се уверите в това, което изпитваш. Ако приложим този принцип към духовното ни удовлетворение, трябва да се учим, да се образоваме да добием тази вътрешна мярка. Да сме способни да преценяваме: дали съм по-удовлетворен, дали духовният ми глад е намалял, дали съм получил някаква енергия? Така че съществува първичното чувство и вторичната обратна връзка. Ние всички имаме тази способност. Първо изследвайте себе си, след това си вярвайте.

Тогава каква е реалистичната алтернатива? Ако не можете да прецените, ако не знаете – питайте някой, който знае. Съвсем просто е!

Яшода: Но това не е горчиво.

Свами Тиртха: Би могло да бъде горчиво, защото ако ние идваме с нашите шарени фантазии, а някой ги разбие на пух и прах, понякога това носи горчив вкус. Но какво означава това? Означава, че трябва да намерите авторитет по темата. И ако вие сами не можете да съдите по симптомите, той може да прецени по тях.

Точно както се разказва в романа на Бхактивинод Тхакур „Джайва Дхарма”. Това е история за духовното пътуване на един човек, който търси съвършенство и се стреми да намери своите духовни водачи. Той среща един садху, после започва да практикува, навлиза дълбоко в практиката и достига до предела. Тогава у него възникват такива въпроси и теми за разговори, че неговият гуру казва: „Аз не мога вече да ти помогна. Но имам добър приятел, който може. Моля те, иди при него и задай въпросите си на него.”

И така, той отива при този толкова специален бабаджи и иска да му зададе въпроси за духовния напредък. Но какво отвръща учителят? „Кажи ми ти какво чувстваш? Как се усещаш докато повтаряш светите имена?” И той казва: „Ами, щом вляза в храма на нашия любим Бог, понякога почти припадам. И понякога като започна да повтарям светите имена, толкова много сълзи нахлуват в очите ми и гласът ми така се задавя, че не съумявам да продължа.” Тогава учителят казал: „Добре, значи си стигнал нивото на начинаещ.”

А вие как се чувствате като влизате в храма, скъпи мои? Какво се случва щом започнете да повтаряте светите имена? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Виждате ли, поне до начинаещото ниво трябва да стигнем. И от това можем да разберем, че имаме славно бъдеще, сияйна перспектива.

И така, за да прецените дали духовните ви чувства и осъзнавания са истински, валидни или не – или се научете как да чувате вътрешния си водач, или питайте авторитетен познавач.

(следва продължение)Leave a Reply