Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 15.08.2017 сутрин, Лудащо)

Чували сме как се е случило разбиването на Млечния Океан. След като срещаме богинята на щастието, какво следва? Не забравяйте, че демоните били малко потиснати, защото Лакшми Деви не гледала към тях, а към полубоговете.

„Тогава се появила Варуни, лотосооката богиня, която властва над пияниците. С позволението на Върховния Бог, Кришна, демоните начело с Бали Махараджа взели тази девойка за себе си.”[1]

Богинята на пияниците!? Едната група получила богинята на щастието, а другата получила богинята на пияниците. Никой не е забравен, скъпи мои. В случай, че искате да избегнете прегръдката на Кришна, не си мислете, че можете да се радвате на свободата си. Това е илюзия! Тя не съществува. Всичко и всички са под контрол, но някои са под пряк контрол и това е сладостно, а други за под индиректен контрол и това е горчиво.

„О, царю, след това, докато синовете на Кашяпа – демоните и полубоговете – били заети с разбиването на Млечния Океан, един чуден мъж се появил.

Бил със силна снага; ръцете му били дълги, яки и здрави; вратът му, маркиран с три линии, наподобявал раковина; очите му аленеели; а кожата му била възчерна. Бил съвсем млад, нагизден с гирлянд от цветя, а цялото му тяло било украсено с разнообразни накити.

Носел жълти одежди и сияйни лъскави обеци от перли. Връхчетата на косата му били помазани с ароматни масла, а гръдта му била много широка. Тялото му притежавало всички добри харатеристики, бил здрав и могъщ като лъв, и бил украсен с гривни. В ръцете си държал кана, пълна догоре с нектар.

Това бил Дханвантари, пълна част от пълната част на Бог Вишну. Той бил добре запознат с медицинската наука, и като един от полубоговете, имал право на дял от жертвоприношенията.

Виждайки Дханвантари, носещ каната с нектар, демоните, които желаели каната и съдържанието ѝ, не щеш ли я отмъкнали насила.

Щом демоните отнесли каната с нектара, полубоговете се натъжили. Затова потърсили подслон в лотосовите нозе на Върховния Господ, Хари.

Когато Всевишният, който винаги жадува да сбъдне стремежите на Своите предани, видял, че полубоговете са тъжни, Той им казал: „Не скърбете. Чрез собствената си енергия ще объркам демоните, всявайки раздори помежду им. Така ще осъществя желанието ви да имате нектара.

О, царю, тогава сред демоните възникнала кавга кой пръв да вземе нектара. Всеки от тях казвал: „Не може ти да пиеш пръв. Аз трябва да пия пръв. Първи аз, а не ти!”

Някои от демоните казали: „Всички полубогове участваха в разбиването на Млечния Океан. Сега, след като всички имаме равни права да получаваме дял от всяко публично жертвоприношение, в съответствие с вечната нравственост е подобаващо полубоговете също да получат своя дял от нектара.” О, царю, по този начин по-слабите демони забранили на по-силните да пият от нектара.

Тогава Върховният Господ, Вишну, който може да противодейства на всяка неблагоприятна ситуация, приел облика на изключително красива жена. Тази инкарнация като жена, Мохини-мурти, носела огромна наслада на ума. Тя се усмихвала срамежливо и поглеждала към демоните, а те били обхванати от сластни желания и всеки един пожелал да я притежава.”[2]

И тъй, те забравили за нектара. Това е положението. Всички те били започнали с някаква цел, а накрая приключили с друго. Но кое е важното за нас тук? Че за разбиването се нуждаем от всичките си сили, от цялото си внимание, от всички участници. За да избием нектара от своя живот са необходими всичките ни усилия. Той е скрит там, в това няма съмнение. Всеки в крайна сметка притежава огромни възможности и съкровища, обаче трябва да достигнем до тези скрити в живота ни съкровища. Казано е: в постигането на съвършенство или спасение всеки има равни права, равни шансове.

Не забравяйте за нектара на живота си. Дисхармонията била балансирана от Кришна чрез трик.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 8.8.30

[2] „Шримад Бхагаватам” 8.8.31-46Leave a Reply