Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Maharishi-Veda-Vyasa-Ji-20671

(продължава от предишния понеделник)

И така, говорихме за пространствения аспект на „Риг Веда” – Разделихме броя на главите на кода за пространство, който беше две, и накрая стигнахме до 108. Щом има пространство, има и време. Ако вземем броя на химните, 1017 химни, за еквивалент на времето, и ако ги разделим на кодовото число за времето – три – получаваме 339. Много необичайно число! Какво да правим с 339?

За да разберем този времеви фактор по-добре, трябва да смятаме със символичното число на космическата година. Обикновено сме свикнали годината да има 365 дни, нали? Понякога има някои допълнителни дни, но обикновено това е броят. Обаче ако проверите изчислението на космическите времеви цикли според „Шримад Бхагаватам”, ще откриете, че там годината е пресметната по 360 дни, а не по 365. Можем да кажем, че 360 е като пълен кръг – това е числото на символичната година.

Простете, че ви измъчвам с това, но много скоро ще стигнем до някои изводи. И така, ако разделим тези две числа, ако разделим 339, което е времевият код на “Риг Веда”, на броя дни в символичната година, 360, получаваме 0.9. Моля ви, запомнете това число, ако не ви е омръзнало вече от числа.

Защо пресмятаме толкова много? Защото искаме да докажем, че „Риг Веда” като шрути, като откровение, и „Бхагавад Гита” като част от свещената традиция, смрити, идват от един източник, идват от един автор. Така че тук имаме скрития подпис на Вяса. Той е съставителят на Ведите и е достатъчно интелигентен да остави подписа си, ако желае.

И така, сметнахме почти всичко за „Риг Веда”, нека насочим вниманието си към „Бхагавад Гита”. Ако пресметнем по подобен начин цифрите, свързани с „Гита”, също ще стигнем до някои много интересни резултати. „Гита” има осемнадесет глави, нали? И така, ако отново вземем броя на главите като аспекта пространство и ако разделим този брой на две, което беше кодовото число на пространството, ако си спомняте – тогава получаваме девет. Девет е много интересно число що се отнася до „Бхагавад Гита”. Броят стихове в „Гита” е 700. И така, ако продължим по същия начин, кое беше кодовото число за времето? Правилно, беше три; така че ако извършите деление, ще получите следната дроб 233.333… Тя всъщност не ни върши работа. Затова тук се нуждаем от специална калкулация.

Кои са героите в „Гита”? Кришна, Арджуна, Санджая и Дхритаращра – има четири действащи лица в „Гита”. Нека проверим колко пъти говорят. Дхритаращра е много смирен, той казва само един стих – първият: дхарма-кшетра куру-кшетре… Санджая е втори по брой, той казва четиридесет стиха. След това е Арджуна, и болшинството е изговорено от Кришна. Ако сметнем всичките заедно, прави 700. Но можем да кажем, че действителният разговор между Бога и Неговият слуга, между Кришна и Арджуна – това са само тези 659 стиха. Затова именно тази бройка трябва да използваме в изчислението, ако искаме да открием времевия код на „Гита”. И така, помните, в „Риг Веда” имахме символичния брой на дните в една година и тази пропорция; тук също имаме действителния брой стихове, изговорени от Кришна и Арджуна – тоест истинската дискусия – и пълния брой стихове: 700. Нека разделим тези две числа. Това, което получавате е 0.9 и нещо. Сигурен съм, че сте запомнили числото от предишната сметка. Това, можем да кажем, е мистичният подпис на Вяса. Времевият код на „Риг Веда” и времевият код на „Бхагавад Гита” са много близо един до друг.

Всъщност този вид проникване в тези взаимозависимости е според един индийски професор,  името му е Субхаш Как. Той работи върху една нова перспектива към древната история на Индия. И това изчисление според неговото разбиране разкрива, че съставителят на „Риг Веда” и на „Бхагавад Гита”  е един и същ. Защото това е основна тема в индологията – кой е авторът, кога са се появили всички тези писания и т.н. И този професор твърди, че това е като един скрит, мистичен подпис на Вяса.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply