Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Драги: Възможно ли е с помощта на буддхи-йога човек да види бъдещето по мистичен начин, да разгадае бъдещето?

Тиртха Махарадж: Да, възможно е, но може би по различен начин от този, който си представяш. Защото се казва, че йогите могат да достигнат нивото трикалагя – да познават трите фази на времето. Това означава – миналото, настоящето и бъдещето. Бхактите също са трикалагя. Те също познават миналото, настоящето и бъдещето. Как? Нашето божествено зрение са нашите писания. И така, можеш да прозреш бъдещето, да разгадаеш тайните посредством мистичното око, третото око; можеш да разчетеш Акашовите записи чрез мистичната си опитност, а можеш да ги прочетеш и чрез шастра чакшус, да ги прочетеш с “очите на шастра”. Това е нашето божествено зрение – шастра. Там има истории, има и предсказания,

Пък и знаеш, виждането на преданоотдадения е изкривено. Разбирането му е изопачено от прити, от обичта. Така че каквото и бъдеще да виждаме, то ще е разкривено. Нашето виждане е замъглено от любов. Обаче това замъглено виждане може да сътвори чудеса. Разбираш ли?

Да вземем един пример: визията на чистия предан – тя обективна ли е? Да речем, че се срещнете с някой чист преданоотдаден – нима виждането му за вас е обективно? Не! Далеч не е! То е напълно лишено от обективност. Защото обективно погледнато трябва да си направите списък: добри страни 1,2,3; недостатъци 99, 100… Това е обективност. Ала чистият отдаден не гледа по такъв начин. Той не вижда лошите ви качества, вижда единствено добрите. Така че неговото виждане е изкривено, необективно, но достатъчно могъщо, за да ви промени към добро. Такава е мистичната мощ на чистите преданоотдадени, на нашите учители – те имат за нас визия, която е далеч от настоящето ни състояние, ала те виждат нашето бъдеще! Не се ровят в миналото ни, виждат нашето бъдеще. И тяхното доверие ни дава такава подкрепа и тласък, че ние съумяваме да изградим образа, който те виждат. Така че според мен това е един мистичен начин за виждане в бъдещето. Ако сме достатъчно чисти, ние можем да канализираме силата, да канализираме енергията си така, че да дораснем до това бъдеще, до този образ.

Но в един смисъл трябва да сме много тъжни за бъдещето на света. Защото материалният свят е един потъващ в историята кораб. Той ще потъне, ще се свърши с него, ще изчезне. Все пак, можем да потанцуваме малко на борда. Такава е нашата мистична визия за бъдещето: един потъващ кораб с няколко танцьора на борда. Щастливи танцьори.

Възможно е да имаме визия за бъдещето. А също и за миналото. Можеш да прилагаш интелигентността, буддхи-йога, а можеш да прилагаш и своята прити, за да виждаш бъдещето, да разкриеш мистичните тайни. Пречисти виждането си, пречисти живота си и Кришна ще ти даде визия. Каквото е необходимо, Той ще ти го даде.Leave a Reply