Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“Върховният Бог каза: „Мой скъпи Уддхава, мистичните съвършенства на йога се придобиват от онзи йоги, който е овладял сетивата си, успокоил е ума си, контролирал е дишането си и е съсредоточил ума си върху Мен. Шри Уддхава каза: „Скъпи Боже Ачюта, как може да се постигне мистичното съвършенство и какво е естеството на това съвършенство? Колко мистични съвършенства има? Моля Те, обясни ми тези неща. Нали Ти си този, който дарява всички мистични съвършенства.“[1]

И така, ако практикувате йога, ще постигнете нещо. Щом има действие, ще има и последица; щом има някаква практика – някакъв резултат, някакъв плод също ще последва. Ако практикувате мистична йога, ще се сдобиете с определени мистични сили. Ако практикувате бхакти-йога, ще имате бхакти сили – постижения, основаващи се на духовна връзка, на връзката на божествена любов към Върховния. Но тук са описани сиддхите:

Върховният Бог каза: „Майсторите в системата йога заявяват, че има осемнадесет вида мистични съвършенства и медитации, от които осем са основни, тъй като подслонът им е при Мен, а десет са второстепенни, тъй като се проявяват от материалното качество добро.[2]

Тук са споменати осемнадесет сиддхи. Постигналите съвършенство същества притежават тези йогийски сиддхи и се казва, че най-незначителното мистично могъщество е способността да се вижда миналото, настоящето или бъдещето. От това отново виждаме колко сложна и подробна е цялата тази система. Защото обичайно ако хората смятат, че някой вижда бъдещето или миналото, казват, че това е много висша мистична сила, нали? Когато хората са в несигурна ситуация и не знаят какво ги чака или пък имат някакъв проблем, те отиват при гадател, който им предсказва бъдещето и прочита миналото им; тогава го смятат за велик мистик. Но тук, виждате, това се счита за нещо съвсем незначително.

И тъй като всички ние сме духовно практикуващи, също би трябвало да можем да виждаме миналото, настоящето и бъдещето. Как да направим това? Бхактите не се стремят кой знае колко към тези мистични прозрения. И така, притежават ли те мистична прозорливост или не – какво е вашето мнение? Обикновено другите виждат с очите на мъдростта – гяна-чакшус. Но преданите виждат с шастра-чакшус, с очите на писанията. А в тях се съдържат и миналото, и настоящето, и бъдещето. Освен това ние имаме убедеността, че каквото и да ни е дадено от Върховния Бог, то е за наше добро. Затова нямаме нужда да знаем кой знае колко бъдещето, защото каквото и да ни предстои, трябва да го приемаме като един вид благословия, като вид поука от Върховния. Така несигурността, произтичаща от неясното бъдеще, изчезва. Каквото и да ни поднася животът, то е закономерна характеристика и необходима съставка на нашето развитие, на духовния ни напредък. Така че всичко зависи от съзнанието, всичко зависи от отношението, което развиваме спрямо нещата.[1] “Шримад Бхагаватам”11.15.1-2

[2] “Шримад Бхагаватам”11.15.3Leave a Reply