Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Naimisharanya (1)

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

Това дотук беше въведението. Сега идва самата история.

наимише ’нимиша-кшетре
ришаях шаунакадаях
сатрам сваргая локая
сахасра-самам асата[1]

 

„Някога, в свещената гора Наимишараня, великите мъдреци, оглавявани от мъдреца Шаунака, се събраха да извършат хилядогодишна жертва за удовлетворение на Бога и Неговите предани”.

Това е началото на историята. Има едно свято, свещено място в Северна Индия, наречено Наимишараня – Наимиша-араня. Какво означава араня? Това е „гора”. А какво е наимиша? Идва от нимиша; нимиша значи „миг”. Наимиша означава „принадлежаща на мига” – значи това е „Мигновената гора”. Що за специално място е това? Гората на мига? Толкова дълго време, хиляди години са нужни, за да израсте една голяма гора! Как така е наречена „Гората на мига”? Много странно име. Защо е такова? И защо именно на това място са се събрали светците? Защото всъщност тази гора е място на квантов скок. Да, квантов скок хиляди години назад. Защо? Защото това е мястото, където можете да надмогнете времето. Където можете да преминете отвъд ограниченото време и да достигнете вечността.

Така че това е много специално място. То е място, където може да се премине отвъд пределите на времето. Затова са се събрали там, за да извършват жертва. И каква жертва? Когато ние се събираме за жертвоприношение, след половин час всички започват да се местят неудобно. Сега е девет без десет и вие се чувствате много неудобно на тази жертва, лекцията. А тези светци се били събрали заедно, за да извършат хиляда години дълга жертва! Представете си, ние сме тук заедно от три дни, а тяхната перспектива била хиляда години. Как може някой да извърши жертва с продължителност хиляда години? Много е лесно – или седиш там самичък в продължение на хиляда години, или намираш 999 партньори и седиш само една година.

Но това не е шега. Защото главното, значимото нещо е жертвата. Това била целта, с която се събрали. А ние защо се събираме? Да извършваме жертва. Те са се събрали преди хиляди години; ние се събираме днес –  но смисълът, духът е същият. И тогава ние можем да прескочим назад в тяхното време, можем да призовем същата атмосфера, същото настроение, което те са изпитвали. Затова самите ние трябва да направим тази жертва. И каква била нейната пряка цел? Удовлетворението на Бога и Неговите предани. Така че ако извършваме действията си със същата цел, значи сме в Наимишараня.

Мисля, че това е много добра тема на нашата медитация и размисъл – да се върнем назад във времето и да въздигнем духа си. И не става въпрос просто за пътуване назад във времето, но за една стъпка по-близо до вечността, до вечните ценности, за да надхвърлим ограниченията на времето.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.4Leave a Reply