Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Нека имаме такова силно желание Кришна да ни се разкрие, че Той да не може да остане скрит. За тази цел трябва да пречистим живота си, но ни е нужно и още нещо – благословии. Защото очите ни са в увредено състояние. Ако отидете на лекар, той ще ви предпише капки: “Слагай тези капки в очите си и те ще се изцерят.” А какви капки да сложим в заболелите от материална илюзия очи? Какъв мехлем да използваме? Говорим за очи, пострадали от материалното виждане.

Премананда: Капките, които духовният учител е предписал.

Тиртха Махарадж: А ако гуру не практикува медицина? Но това е много близо до решението. Казва се, че трябва да приложим мехлем, който е екстракт от цвете. Кое цвете от индийската флора да изберем? Най-добре да вземем лотоса. Къде да намерим лотос?

Яшода: В лотосовите нозе.

Тиртха Махарадж: И така, този специален мехлем се нарича гуру пада-падма – елеят от лотосовите нозе на духовния учител. Намажете ли този мехлем върху заболелите си от материализъм очи, ще се сдобиете с божествено виждане. И това не са просто някакви красиви, цветисти думи или поетични метафори. Но какво означават те наистина? Какво ще си спомните ако видите лотосово цвете? Лотосът е символ на чистота. Ако видите лотосово цвете, незабавно ще се сетите за чистотата. А ако зърнете лотосовите нозе на Бог, за какво ще си спомните?

Рамвиджай: За милостта.

Тиртха Махарадж: Да, това е когато получаваме. Ще ви кажа: би следвало да си спомним за служене. Видите ли лотосови нозе – служене. Не забравяйте, когато и да зърнете лотосови нозе, нека те извикват у вас настроение на служене. Кришна има различни лотоси по тялото си. Лотосови нозе, лотосов пъп, лотосови очи – толкова много различни лотоси. Ала започнете с лотосовите нозе. Не се взирайте в лотосовото лице на Кришна. Защото тази чистота може би е твърде опалваща. Започнете с лотосовите нозе и постепенно вдигайте поглед.

Това означава да приложим мехлема от лотосовото цвете на духовния учител. И стъпка по стъпка се стремим да следваме все повече и повече напътствията, извършваме малко служене тук, малко служене там, извисяваме съзнанието си – такъв е пътят.

В началото това може да е механичен процес; по-късно ще се превърне във ваша втора природа. А това е истинската трансформация. Към нея трябва да се стремим и с помощта на този мехлем визията ни ще се промени.Leave a Reply